to top

Niezbędnik karmiącej piersią mamy

Już będąc w ciąży chciałam karmić piersią, dodatkowo zajęcia w szkole rodzenia umocniły mnie w tym przekonaniu. Słyszałam jednak od wielu znajomych, że proces karmienia piersią jest trudny i nie zawsze się udaje. Dlatego też zawczasu starałam się przygotować, aby żadna sytuacja mnie nie zaskoczyła. Okazało się jednak, że wiele gadżetów, które co prawda kupiłam przed porodem, ale myślałam, że nie będą mi aż tak potrzebne i co więcej….w tak sporej ilości. Dzisiaj pokażę Wam kilka moich sprawdzonych gadżetów, które powinny znaleźć się pod ręką każdej karmiącej mamusi 🙂

While I was pregnant, I wanted to breastfeed, and in addition, classes at the birth school strengthened me in this belief. However, I have heard from many friends that the process of breastfeeding is difficult and it’s not always successful. That is why, I tried to prepare myself in advance so that no situation would surprise me. Before the delivery, I bought a lot of gadgets and I even didn’t think they will be so needed and in such large amount . Today I will show you a few of my proven gadgets that should be at hand of every breastfeeding mummy 🙂

te1a

Lansinoh, Lanolina HPA® – 100 % czystej lanoliny łagodzącej podrażnienia i zapobiegającej pękaniu i podrażnieniu brodawek piersi. Lanolina Lansinoh HPA® jest najbezpieczniejszym i najczystszym preparatem na brodawki piersi dostępnym na rynku. Dodatkowo, jest jedynym produktem lanolinowym, który uzyskał Pieczęć Uznania Brytyjskiego Towarzystwa Alergologicznego.

Moja opinia: nasłuchałam się sporo o pogryzionych, poranionych brodawkach. Jeszcze przed porodem w moje ręce wpadło kilka próbek lanoliny Lansinoh oraz innych firm, więc zabrałam je ze sobą do szpitala. Bardzo przydały się już w szpitalu, bo odruch ssący noworodka jest bardzo silny, a mój synek spędzał praktycznie przy piersi całe dnie i noce;) Wśród testowanych przeze mnie próbek, lanolina Lansinoh zrobiła na mnie najlepsze wrażenie. Niektórych nawet nie użyłam ze względu na mało naturalny skład. Szybko więc wysłałam męża do sklepu po pełnowymiarowe opakowanie. Lanolina pomaga łagodzić ból w przypadku poranionych brodawek, a dodatkowo chroni je przed pękaniem i podrażnieniem. W przypadku lanoliny firmy Lansinoh mamy produkt w 100% naturalny, bez dodatku konserwantów i sztucznych barwników, nie zawiera parabenów. Dzięki temu, że jest bezzapachowa, bezsmakowa i bezbarwna, nie trzeba zmywać jej przed karmieniem, a to ogromna wygoda, zwłaszcza, jeśli Wasze dziecko jest niecierpliwe i często domaga się karmienia;). Lanolina ma postać gęstej, tłustej maści, która zamknięta jest w małej tubce. Producent oferuje pojemność 10 i 40ml. Nawet mała tubka jest bardzo wydajna i spokojnie wystarczy mi na jeszcze kilka tygodni karmienia.

Lansinoh, Lanolin HPA® – 100% pure lanolin which sooths irritation and prevents cracking and irritation of nipples. Lansinoh Lanolin HPA® is the safest available and the cleanest preparation for nipples. In addition, it is also the only lanolin product to have received the British Allergy Foundation Seal of Approval.

My opinion: I have heard a lot about bitten, bruised nipples. Before my delivery, I got several samples of Lansinoh Lanolin and other brands , so I took them with me to the hospital. They were very useful in the hospital, because the sucking of newborn is very strong, and my son practically spent all day and night attached at the breast;) Among the samples I tested, lanolin by Lansinoh which made the best impression on me. Some of them I even didn’t use because of poor natural composition. So I quickly told my husband to buy a full-size package. Lanolin helps relief pain in case of lacerated nipples, and additionally protects them from cracking and irritation. In case of Lansinoh Lanolin, we have a 100% natural product, no preservatives or artificial colors, no parabens. Due to the fact that it is odorless, tasteless and colorless, you don’t have to wash it off before feeding, and this is a great convenience, especially if your child is impatient and often demands feeding;). Lanolin has the form of a thick, oily ointment, which is in a small tube. The manufacturer offers a capacity of 10 and 40ml. Even a small tube is very efficient and it’s enough for a few weeks of feeding.

8 7

Lansinoh, Wkładki laktacyjne

Przyznaję, że przed porodem myślałam, że takie wkładki na pewno nie będą mi potrzebne. Myślałam, że przydają się tylko kobietom z nadprodukcją mleka. Dlatego kupiłam jedno, małe opakowanie z myślą, że i tak pewnie nie wykorzystam tych wkładek;) Okazuje się, że wkładki laktacyjne to przy karmieniu piersią rzecz absolutnie niezbędna. Jeśli planujecie naturalne karmienie, polecam zakupić większą ilość;)

Moja opinia: wkładki Lansinoh wyróżniają się tym, że są bardzo cieniutkie, dzięki temu dyskretnie chronią karmiącą mamę przed przeciekaniem pokarmu. Posiadają podwójny samoprzylepny pasek, dzięki czemu dobrze trzymają się bielizny i nie ześlizgują. Na duży plus należy uznać opakowanie – każda wkładka jest pakowana pojedynczo dla zachowania sterylności i higieny. Doceniłam to zwłaszcza kiedy wychodziłam z domu i musiałam zabrać zapas wkładek ze sobą. Pomimo tego, że wkładki są bardzo cienkie, to za sprawą absorbującego wilgoć polimeru, doskonale wchłaniają wilgoć i nie zdarza się, że nadmiar pokarmu brudzi ubranie czy bieliznę. Nawet po kilku godzinach, wkładka zachowuje swój kształt. Warstwa wewnętrzna jest bardzo komfortowa – miękka i oddychająca, dzięki czemu nie podrażnia wrażliwej skóry piersi.

Lansinoh, Lactation pads

I admit that before the delivery I thought I wouldn’t need such pads. I thought that they are only useful for women with overproduction of milk. That’s why I bought one small package with the idea that I won’t use them anyway;) It turns out that breastfeeding pads are absolutely essential when you are breastfeeding mum. If you plan breastfeeding, I recommend you to buy a lot of them;)

My opinion: Lansinoh pads are distinguished by the fact that they are very thin and thanks to this they discreetly protect nursing mother from leaking milk. They have a double self-adhesive strip, thanks to which they adhere well to underwear and don’t slip. The package is a big plus – each pad is individually wrapped for sterility and hygiene. I appreciated it especially when I had to go out and had to take the pads with me. In spite of the fact that pads are very thin, thanks to the absorbing moisture of the polymer, they absorb moisture very well and it doesn’t happen that the excess of milk makes clothes or underwear dirty. Even after a few hours, pad keeps its shape. The inner layer is very comfortable – soft and breathable, so it doesn’t irritate the sensitive skin of breast.

4a 6a

Lansinoh, Clean & Condition Baby Wipes – nawilżające chusteczki pielęgnacyjne z dodatkiem lanoliny

Maluszki karmione piersią wymagają częstej zmiany pieluszki, zresztą chyba każda mama posiada w swojej torbie opakowanie mokrych chusteczek, bo są one bardzo pomocne w wielu sytuacjach, nie tylko w przypadku zmiany pieluchy;) Na pierwsze dni po porodzie zabrałam do szpitala chusteczki nawilżane tylko wodą, ale później w domu sięgnęłam po popularne nawilżane chusteczki, które niestety spowodowały podrażnienie okolic pieluszkowych i w domu używaliśmy do mycia pupy po prostu wody i płatków kosmetycznych. Szukałam jednak chusteczek nawilżanych, które będą miały lepszy skład i nie podrażnią skóry synka, bo nie wyobrażam sobie przewijania go poza domem za pomocą wody;)

Moja opinia: chusteczki Lansinoh są zamknięte w bardzo wygodnym opakowaniu z plastikowym zamknięciem. Dzięki temu chusteczki pozostają wilgotne do ostatniej sztuki.  Z łatwością wyjmujemy z pojemnika tylko jedną chusteczkę. Chusteczki bardzo ładnie, delikatnie pachną. Wyczuwalna jest warstwa lanoliny, dzięki której skóra dziecka pozostaje natłuszczona i ochroniona i faktycznie nie podrażniają delikatnej skóry maluszka. Są dość dużych rozmiarów, dzięki czemu za pomocą jednej chusteczki możemy z łatwością wyczyścić pupę dziecka. Moim zdaniem najlepsze nawilżane chusteczki, bo jako jedyne nie powodują podrażnienia skóry mojego synka.

Lansinoh, Clean & Condition Baby Wipes – moisturizing care wipes with addition of lanolin

Breast-fed babies need frequent diaper changes, and every mom probably has a pack of wet wipes in their bag, because they are very helpful in many situations, not only while changing diapers;) I took water wipes to the hospital, but later, at home I reached for popular wet wipes, which unfortunately caused irritation of a diaper area, so at home we used to wash the butt just with water and cosmetic pads. However, I was looking for wet wipes, which will have a better composition and will not irritate my son’s skin, because I couldn’t imagine changing diapers outside using water;)

My opinion: Lansinoh wipes are in a very convenient package with a plastic closure. As a result, wipes remain moist until the last wipe. We easily take out only one wipe from the container. Wipes have nice, delicate smell. The lanolin layer is noticeable, thanks to which child’s skin is greasy and protected and doesn’t actually irritate delicate skin of a baby. They are quite large, thanks to which we can easily clean the child’s bottom with one wipe. In my opinion, these are the best wet wipes, because they are the only ones that do not irritate my son’s skin.

te3a

Lansinoh, Breast Milk Storage Bags, Woreczki do przechowywania pokarmu

Odciągnięte mleko to idealne zabezpieczenie w sytuacji kiedy mama chce gdzieś wyjść na dłużej bez maluszka lub musi przyjmować leki, które uniemożliwiają karmienie piersią. W okresie kiedy pojawił się u mnie nawał pokarmu lub między karmieniami, kiedy mój mały ssak nie wypił całego mleka, odciągałam nadmiar laktatorem i mroziłam z myślą, że na pewno kiedyś przyda się odciągnięte mleczko;) Chociażby wtedy, kiedy Młody pozostanie pod opieką babci. Mleko powinno być mrożone w specjalnie do tego przeznaczonych pojemnikach lub woreczkach, które nie zawierają BPA i BPS. Ja zdecydowałam się na woreczki, bo moim zdaniem są one bardziej praktyczne i zajmują mniej miejsca w zamrażarce.

Moja opinia: woreczki są zapakowane w większe, zbiorcze opakowanie. Wykonane są z grubego, wytrzymałego, przeznaczonego do kontaktu z żywnością polietylenu. Dzięki temu, że są dość grube i posiadają rozszerzane dno, łatwo się je napełnia.  Posiadają podwójne zamknięcie strunowe, co dodatkowo chroni przed wylaniem się pokarmu. Woreczek oczywiście wyposażony jest w miejsce na notatkę dotyczącą daty, godziny  i ilości odciągniętego pokarmu. Co ważne, notatki można wykonać zwykłym długopisem (w innych woreczkach konieczny był specjalny pisak). Podczas rozmrażania można postawić worek w lodówce i stabilnie stoi. Nie ma też problemów z przelewaniem rozmrożonego mleka do butelki.

Lansinoh, Breast Milk Storage Bags,

Pumped milk is a perfect solution in a situation when mother wants to go out for longer without baby or must take medicines that prevent breastfeeding. In the moment when I had a lot of milk or between feeds, when my little boy didn’t drink all milk, I pumped the excess of milk by breast pump and store it with the thought that it would be useful;) For example when grandmother takes care of my son. Milk should be frozen in specially designed containers or pouches that don’t contain BPA and BPS. I decided to choose pouches, because in my opinion they are more practical and take up less space in the freezer.

My opinion: pouches are packed in a larger, collective packaging. They are made of thick, durable polyethylene intended for a food dispatch. Due to the fact that they are quite thick and have a widened bottom, they are easy to fill. They have double string closure, which additionally protects against the spillage of milk. Each bag, of course, has a place for a note where you can write the date, time and amount of milk that you pumped. What important is that notes can be made with an ordinary pen (in case of other pouches a special pen was needed). During defrosting, you can put the bag in the fridge and it stands steadily. There are also no problems with pouring defrosted milk into the bottle.

Jestem ciekawa pozostałych produktów z asortymentu marki Lansinoh, przede wszystkim kosmetyków do pielęgnacji skóry maluszka – kosmetyki mają świetne naturalne składy. Dostaniecie je np. w sklepie internetowym www.topestetic.pl.

I am interested in other products from the Lansinoh assortment, especially all skin care cosmetics for babies – cosmetics have great natural compositions. You will get them, for example, in the online store www.topestetic.pl.

1a

EvelineBison

 • Agnieszka

  Wiesz, myślę że karmienie piersią to temat rzeka – sama karmiłam moje księżniczki do 9 miesiąca. A chusteczki nawilżane to absolutny must have w torebce;)))
  pozdrawiam serdecznie znad filiżanki kawy:)

  12 listopada 2018 at 09:44 Odpowiedz
 • ADobrowolska

  Bardzo przydatny wpis ! U nas tez chusteczki poszły w odstawke w domu 🙂

  12 listopada 2018 at 22:39 Odpowiedz
 • Meri Wild

  Super post i recenzja! 🙂

  http://www.meriwild.com

  15 listopada 2018 at 16:05 Odpowiedz
 • My strawberry fields

  Bardzo fajny wpis dla wszystkich mam!

  16 listopada 2018 at 17:46 Odpowiedz
 • Kobieta po 30

  Karmiłam dwie córki, nie miałam nigdy problemu z pogryzionymi brodawkami…Ból był tylko nieznaczny w pierwszych dniach po porodzie

  19 listopada 2018 at 13:04 Odpowiedz
 • Kinga K

  Ciekawa notka,urocze zdjęcia ❤

  21 listopada 2018 at 10:35 Odpowiedz
 • Natalia

  Bardzo fajny wpis 🙂 Produkty Lansinoh dostępne są w naszym sklepie na http://www.topestetic.pl 🙂

  22 listopada 2018 at 10:04 Odpowiedz
 • sandicious

  Dobrze wiedzieć, bo powoli już się sama orientuje w tym temacie 🙂

  22 listopada 2018 at 17:55 Odpowiedz
 • La Mamma

  U mnie podobny post 🙂 możesz przeczytać co dla mnie było niezbędne 🙂

  Wszystko co Ty wymieniłas i wiele więcej! to absolutny must have!

  28 listopada 2018 at 16:13 Odpowiedz
 • Justyna

  Ale Słodziaczek :D!!!
  Ach!!! Przeżyć to jeszcze raz :D!!!

  1 grudnia 2018 at 16:12 Odpowiedz

Leave a Comment