to top

Co spakować do torby do szpitala?

Packing a hospital bag is a topic that probably every future mother starts thinking about when the date of delivery is coming. The midwife recommended us to prepare everything in 34 week and be ready. Because I very often travel so from 36 week I had a hospital bag in my car – just in case;) Fortunately, I didn’t have to use this option, but I’m glad I had it ready – it gave me a sense of calm and sense of safety. We all know – additional stress definitely isn’t good for future mother.
The first thing that we need to remember is that each hospital follows its rules and requirements for a “layette” to the hospital. There are hospitals that offer both baby care, diapers, baby cones, clothes and those that require that a future mother herself take care of the products that her baby needs and products like mug or toilet paper;) Therefore, before the birth, it is worth reviewing the requirements that are in the hospital where you intend to give birth or ask staff working there.
Pakowanie torby do szpitala to temat o którym chyba każda przyszła mama zaczyna myśleć kiedy termin porodu zaczyna być coraz bliżej. Położna zaleciła nam przygotować w 34 tygodniu i mieć ją w pogotowiu. Ponieważ ja bardzo często podróżuję, od 36 tygodnia woziłam torbę w aucie – na wszelki wypadek;) Na szczęście nie musiałam skorzystać z tej opcji, ale cieszę się, że miałam ją przygotowaną – dało mi poczucie spokoju i bezpieczeństwa. A wiadomo – dodatkowy stres na pewno nie sprzyja przyszłej mamie.
Pierwszą kwestią o której musimy pamiętać jest fakt, że każdy szpital kieruje się swoimi zasadami i wymogami odnośnie “wyprawki” do szpitala. Są szpitale, które oferują zarówno środki pielęgnacji dla maluszka, pieluszki, rożki, ubranka i takie, które wymagają, aby przyszła mama sama zadbała o produkty potrzebne maluszkowi, na kubku czy papierze toaletowym kończąc;)Dlatego przed porodem warto przejrzeć wymogi jakie obowiązują w szpitalu, w którym zamierzamy rodzić lub spytać personelu tam pracującego.
Another thing is that each mother is different and has different needs – one will want to use her care products and clothes, another will use hospital equipment. While packing the hospital bag it’s worth taking into account both hospital’s requirements and your own needs.
I assumed that it would be better to take a bit more things to the extra bag, which you don’t have to use, than to worry about missing something.
I made my own hospital list based on a list that I got from a midwife in our birthing school . To this I added a few things that youtubers that I watched during pregnancy recommended. As you will probably notice, my list is quite long because I like comfort and convenience.
Kolejną sprawą jest fakt, że każda mama jest inna i ma inne potrzeby – jedna będzie chciała używać swoich produktów pielęgnacyjnych i ubranek, inna skorzysta z wyposażenia szpitala. Dlatego warto dostosować torbę do porodu zarówno do wymogów szpitala, jak i do własnych potrzeb.
Ja wyszłam z założenia, że lepiej zabrać ciut więcej rzeczy do dodatkowej torby, z której nie muszę skorzystać niż martwić się, że czegoś mi zabrakło.
Ja swoją listę wyprawkową stworzyłam na podstawie listy, którą otrzymałam od położnej, która prowadziła szkołę rodzenia do której chodziliśmy. Do tego dodałam kilka rzeczy, które polecały youtuberki, które oglądałam w okresie ciąży. Jak pewnie zauważycie, moja lista jest dość obszerna, bo lubię wygodę i komfort. Odzież niemowlęca na allegro, wyprawka z sieciówki lub po starszym rodzeństwie – nie ma znaczenia. Ważne, aby przygotować kilka opcji ze względu na różne warunki pogodowe oraz…rozmiar naszego maleństwa, bo on także może zaskoczyć;).

13
Things to take to the hospital I divided into three parts:
– a bag for mum needed during labour – all things I needed during labour I packed into baby stroller bag – it had the optimal size and number of pockets for me. I believe that it is better to have a separate bag for labour where are things that may be needed during delivery. Thanks to this, you don’t have to look for little thing in a big suitcase.
-a bag for mother needed for the time of hospitalization – I decided to take small suitcase with two compartments, where I put my stuff into one compartment, and things for the child I put into second compartment . It worked great.
-the bag for the child
Wyprawkę do szpitala podzieliłam na 3 części:
– torbę dla mamy potrzebną w trakcie porodu – ja spakowałam rzeczy potrzebne do porodu do torby do wózka – miała dla mnie optymalną wielkość i ilość kieszonek. Uważam, że lepiej jest mieć osobną torbę do porodu, w której znajdą się rzeczy, które mogą być potrzebne podczas porodu. Dzięki temu nie trzeba będzie przekopywać całej dużej walizki w poszukiwaniu drobnej rzeczy.
-torbę dla mamy potrzebną na czas pobytu w szpitalu – tutaj idealnie sprawdziła się nieduża walizka z dwiema komorami, z których do jednej schowania moje rzeczy, a do drugiej komory rzeczy dla dziecka
-torbę dla dziecka

14a

Bag for Mom at the time of labour:
-ID card
-pregnancy card + test results (mainly blood type and RH, HBS, HIV, VDRL, last morphology, urine test, if you have – ultrasound results). I packed all the tests chronologically into the folder so the medical staff could quickly find what was important and needed
-birth plan – you can write it yourself, use ready-made plans or discuss it in hospital with a midwife
-shirt for delivery – it is best to choose a very comfortable, buttoned, not too long shirt. Remember that during childbirth it can be destroyed, so choose one that you will be able to throw away after giving a birth. You can also use a disposable shirt (available for example on Allegro).
-comfortable bra – preferably cotton, for feeding
-flip flops – the best ones are those that can be easily cleaned and you can also use them under the shower
-socks – preferably short which don’t constrict the ankle
-a small towel – to wipe the face, to cool yourself, etc.
-small beauty bag with:
-hair brush + hairbands/hairpins – no matter if you have very long hair or short, tied hair will definitely be a big help and relief;)
-thermal spray water to refresh and cool
-Protective lipstick – during the birth lips get very dry
-wet refreshing wipes
– muslin squares so that you can cover newborn baby
-telephone + charger, photo camera
-mineral water – preferably in a beak plastic bottle
It seems that it is worth taking something to eat, though I personally think that during childbirth food is the last thing you think about;) Nevertheless, I packed into a bag : protein bar, muesli bars and rusks;) I ate them after childbirth when I got over 😉

Torba dla Mamy na czas porodu: -dowód osobisty -karta ciąży + wyniki badań (przede wszystkim grupa krwi i RH, HBS,HIV, VDRL, ostatnia morfologia, badanie moczu, jeśli posiadasz – wyniki badań USG). Ja spakowałam wszystkie badania chronologicznie do skoroszytu i personel medyczny mógł szybko odnaleźć to, co było dla niego istotne -plan porodu – możesz napisać go samodzielnie, skorzystać z gotowych wzorów lub omówić na miejscu z położną -koszula do porodu – najlepiej wybrać bardzo wygodną, rozpinaną, niezby długą koszulę. Pamiętaj, że podczas porodu może się zniszczyć, więc wybierz taką, której nie szkoda będzie Ci po porodzie wyrzucić. Można także skorzystać z koszuli jednorazowej (dostępne np. na allegro). -wygodny stanik – najlepiej bawełniany, do karmienia -klapki – najlepsze są takie, które można łatwo wyczyścić, wchodzić w nich pod prysznic -skarpetki – najlepiej stopki, które nie uciskają w kostce -mały ręcznik – do wycierania twarzy, do schłodzenia się itp -mała kosmetyczka a w niej: -szczotka do włosów + gumki/spinki – bez względu czy masz bardzo długie włosy czy krótsze, spięte włosy na pewno będą dużym ułatwieniem i ulgą;) -woda termalna w sprayu do odświeżenia i schłodzenia -pomadka ochronna – w trakcie porodu usta bardzo się wysuszają -mokre chusteczki odświeżające -pieluszka tetrowa lub flanelowa, którą można się okryć kiedy położą nam maluszka -telefon + ładowarka, aparat fotograficzny -woda mineralna – najlepiej w butelce z “dziubkiem” Ponoć warto zabrać też coś do jedzenia, choć osobiście uważam, że w trakcie porodu jedzenie jest ostatnią rzeczą o której się myśli;) Nie mniej jednak spakowałam do torby batona proteinowego, batony muesli i sucharki;) Zjadłam je po porodzie jak już doszłam do siebie;)

Bag for mother after delivery:
-nightdress x 3 with option for feeding (or buttoned) – in addition to the shirt for delivery, which I immediately threw away after giving the birth, I also took 3 shirts – one buttoned on full length and two typical for feeding. It is worth taking a minimum 3 shirts, because after childbirth it is easy to get dirty.
-slippers for walking in the hospital – I also recommend those that are easy to clean so as not to take hospital germs to home
-dressing-gown – I suggest thin, because in hospitals usually there is a constant and quite high temperature, but nevertheless during visits it is better to put on a dressing gown than walk in the shirt on the corridor;)
-Mesh postpartum panties – min. 5 pairs. The midwife warned us against interlining underwear and low waist panties. It is better to choose high waist panties, especially if the delivery will end with the C- section, so mesh underwear will not oppress or rub the scars. I recommend those from the BabyOno or Canpoll company.
– feeding bra x 2 – at the beginning the best are cotton, elastic and seamless bras. When it comes to more “sophisticated” models, I really love these from Momtobe and Alles Mama (they have a lot of sizes, which starts with circumstance under the bust: 65cm ).
-socks
-beauty bag – here it depends on what you need – toothbrush and toothpaste, shampoo, conditioner, lotions, intimate hygiene lotion, creams you use, balsam / olive for abdominal care, etc. – I recommend those in miniature packages. I also packed a small bag with makeup cosmetics because the process of applying lipstick or mascara and brusher makes me happy and gives away the stress. Well, it doesn’t last longer than 6 minutes;)
Tantum Rosa + bottle with an atomizer (e.g . a tourist, tonic bottle available in Rossmann) – 5 pieces
disposable toilet mats – available, for example, in Rossmann
towels – I took 2 medium-sized
paper towels – I took 1 roll, and I had 1 at the ready at home. I used them to wipe intimate places after a shower – they are much more hygienic than a classic towel
Disposable baby changing mats – for example Bella Happy, Dada (some hospitals have them)
large postpartum pads – 1 pack (+ one at home to bring if missing)
bags for dirty shirts, underwear
still water
lactation tea / drinks – e.g. Femaltiker, Bocianek. Hipp Eko – beware of the composition of some preparations, because some contain a lot of sugar
bags – for you and your child dirty underwear
cup and cutlery
 for feeding:
a feeding pillow – a boppy pillow or a Dana’s Hen Nursing Pillow – can be brought right after delivery, definitely makes feeding easier. I recommend it as high as possible.
nursing pads – small pack or a dozen, because in the hospital, short after giving a birth you won’t have a lot of milk for your baby yet
lanolin
breast pump – you can also bring it after delivery. I use Medela Electric Mini. Of course, some hospitals have breast pumps, but usually they are “occupied” by the mothers of premmies so I recommend taking yours.
a supply of mineral water – I drink a lot, about 2-3 liters of water a day, so initially I took 3 bottles of 0.7 liters, and the rest I got after childbirth
Torba dla Mamy po porodzie:
koszula nocna x 3 z opcją do karmienia (lub rozpinana) – oprócz koszuli do porodu, którą od razu po porodzie wyrzuciłam zabrałam 3 sztuki koszul – jedną rozpinaną na całej długości oraz dwie typowe do karmienia. Warto zabrać minimum 3 sztuki, bo jednak po porodzie łatwo jest je zabrudzić.
kapcie do chodzenia po szpitalu – także polecam takie, które łatwo wyczyścić, aby nie zabierać do domu szpitalnych zarazków
szlafrok – proponuję cieniutki, bo w szpitalach zwykle panuje stała i dość wysoka temperatura, ale jednak podczas odwiedzin lepiej zarzucić na siebie szlafroczek niż paradować po korytarzu w samej koszuli;)
siateczkowe majtki poporodowe – min. 5 par. Położna ostrzegała nas przed fizelinowymi oraz tymi z niskim stanem. Lepiej wybrać te wyższe, zwłaszcza jeśli poród zakończyłby się cesarskim cięciem, wówczas nie będą uciskać czy ocierać blizny. Ja polecam te z firmy BabyOno.
stanik do karmienia x 2 sztuki – super sprawdzają się na początku bawełniane, elastyczne i bezszwowe. Jeśli chodzi o bardziej “wysublimowane” modele u mnie super sprawdziły się te firmy Mumtobe oraz Alles Mama (te posiadają bardzo szeroką rozmiarówkę, która rozpoczyna się od 65cm w obwodzie pod biustem).
skarpetki
kosmetyczka z kosmetykami, których używacie – tutaj to już zależy od Was czego potrzebujecie – szczoteczka i pasta do zębów, szampon, odżywka, płyny do mycia, płyn do higieny intymnej, kremy, których używacie, balsam/oliwka do pielęgnacji brzucha itp – ja polecam te w miniaturowych opakowaniach. Ja spakowałam też małą kosmetyczkę z kosmetykami do makeupu na wyjście bo sam proces nałożenia szminki czy wytuszowania rzęs i muśnięcia policzków różem sprawia mi frajdę i odstresowuje. No i nie trwa dłużej niż 6 minut;)
Tantum Rosa + butelka z atomizerem (np. taka turystyczna do toniku dostępna w Rossmanie)- 5 szt – do pielęgnacji krocza
jednorazowe podkładki na toaletę – dostępne np. w Rossmanie
ręczniki – ja zabrałam 2 średniej wielkości
ręczniki papierowe – zabrałam 1 rolkę, a 1 miałam w przygotowaną w pogotowiu w domu do przywiezienia. Używałam ich do wycierania miejsc intymnych po prysznicu – są znacznie bardziej higieniczne niż klasyczny ręcznik
podkłady na łóżko – np. Bella Happy, Dada (niektóre szpitale mają je na wyposażeniu)
duże podpaski poporodowe – 1 opakowanie ( + jedno w zapasie w domu do przywiezienia, gdyby zabrakło)
woreczki na brudne koszule, bieliznę
woda niegazowana
herbatka/napoje laktacyjne – np. Femaltiker, Bocianek. Hipp Eko – uważajcie jednak na skład niektórych preparatów, ponieważ niektóre zawierają mnóstwo cukru
woreczki – na brudną bieliznę Twoją i Dziecka
kubek i sztućce
do karmienia:
poduszka do karmienia – typu rogal lub Kura Babci Dany – może zostać przywieziona zaraz po porodzie, zdecydowanie ułatwia karmienie. Ja polecam jak najwyższą.
wkładki laktacyjne -małe opakowanie lub kilkanaście sztuk, gdyż w szpitalu zwykle jeszcze nie ma nawału pokarmu
lanolina
laktator – również można go przywieźć po porodzie. Ja używam Medela Electric Mini. Oczywiście niektóre szpitale posiadają laktatory, ale zwykle są one “okupowane” przez mamy wcześniaczków, więc polecam jednak zabrać swój.
zapas wody mineralnej – ja piję bardzo dużo, ok 2-3 litry wody dziennie, więc początkowo zabrałam 3 butelki 0,7 l, a resztę dowieziono mi po porodzie

2a 8a
Bag for a child:
– diapers – 1 package
– wet wipes – I recommend those unscented, moist with water, e.g. WaterWipes
-3-4 muslin squares – useful while feeding and changing clothes
– cone – if a hospital doesn’t have one, it is worth taking your own, because it will be useful at the beginning while feeding and will help you to hold your child. During the summer cone should be extremely thin.
-cosmetics for a baby – a lot depends on the hospital and its equipment. In some hospitals, midwives deal with the issue of care and use hospital products, in others you should take your bath lotions, care of nappy area and the area around the belly bottom
An exit bag (to be brought by a loved one before picking you up from the hospital):
I packed my clothes and underwear and also clothes for the baby for coming back to home and I left it in the baby car seat. It is worth to prepare two options with regard to the weather and … the size of your child;) To this I also added a bamboo diaper to cover the baby. As for the outfit for mum to go out, I don’t recommend trousers – they are uncomfortable, they can irritate perineum area, or wounds after c- section. In my opinion, the best will be dress.
I am very curious how your hospital bags looked like or if you are before your delivery, what are you going to pack into your hospital bag ? Let me know in your comments 🙂

19Torba dla dziecka:
-pampersy – 1 opakowanie
– mokre chusteczki – polecam te nieperfumowane, nawilżane wodą np. WaterWipes
-3-4 pieluszki tetrowe – przydadzą się podczas karmienia i przewijania
– rożek – jeśli szpital takiego nie posiada warto zabrać swój, bo przyda się na początku karmienia i ułatwi dobre trzymanie dziecka. Na porę letnią warto zwrócić uwagę, aby rożek był maksymalnie cieniutki.
-kosmetyki dla maluszka – tutaj wiele zależy od szpitala i jego wyposażenia. W jednych szpitalach kwestią pielęgnacji zajmują się położne i korzystają ze szpitalnych produktów, w innych należy zabrać swoje płyny do kąpieli, pielęgnacji okolic okołopieluszkowych i okolicy pępuszka
Torba na wyjście (do przywiezienia przez bliską osobę przed odebraniem Was ze szpitala):
ja spakowałam do fotelika samochodowego ubranka dla dziecka na wyjście oraz ubrania i bieliznę dla siebie. Warto przygotować dwie opcje z uwzględnieniem pogody oraz …wielkości naszego dziecka;) Do tego dodałam także pieluszkę bambusową do okrycia maluszka. Jeśli chodzi o strój dla mamy na wyjście, to nie polecam spodni – są niewygodne, mogą drażnić okolice krocza, czy rany po cesarskim cięciu. Moim zdaniem najlepiej sprawdzi się tutaj po raz kolejny sukienka.
Jestem bardzo ciekawa jak wyglądały Wasze torby do szpitala lub jeśli poród dopiero przed Wami, to co zamierzacie spakować do Waszej wyprawki do porodu? Dajcie mi znać w komentarzach 🙂

25

EvelineBison

 • Agnieszka

  Czekaj, czekaj, to już Maleństwo jest na świecie! Moje serdeczne gratulacje:D
  Co do torby, miałam wszystko to, co wymieniłaś…może bez aparatu i jedzenia. Woda była najważniejsza:)
  pozdrawiam serdecznie znad filiżanki kawy:)

  14 października 2018 at 22:33 Odpowiedz
 • Carolina g. Ticala

  Bonita selección! Que tengas una feliz semana!???

  15 października 2018 at 21:50 Odpowiedz
 • il bello di essere donna

  sicuramente sarai una bravssima e bellissima mamma

  16 października 2018 at 16:44 Odpowiedz
 • Meri Wild

  Bardzo przydatny poradnik, super post!! Buziaki kochana 🙂

  http://www.meriwild.com

  22 października 2018 at 18:07 Odpowiedz
 • Natalie Forever

  Świetnie napisany post 🙂 Dużo się z niego dowiedziałam. Co prawda na razie nie planujemy z narzeczonym dzieci, ale ta wiedza na kiedyś się przyda 🙂

  23 października 2018 at 17:18 Odpowiedz
 • Królowa Karo

  Ja chodziłam do szpitalnej szkoły rodzenia i dostaliśmy tam listę, co zabrać do szpitala. Dzięki temu nie zabrałam ani za dużo, ani za mało.

  24 października 2018 at 20:39 Odpowiedz
 • Kobieta po 30

  Oj tak…kiedy to było. Cudowny czas 🙂

  26 października 2018 at 10:47 Odpowiedz

Leave a Comment