to top

7 typical pregnancy symptoms that people will scare you and which you don’t have to experience (and how to avoid them).

I have never heard how lucky I am so many times till I was pregnant. It’s a fact that I don’t complain about the lack of happiness in my life;) However, I never thought that happiness is something that falls from heaven, but rather it is a state that you work out every day;) I also heard (mainly from women) cautions and horrible stories about pregnancy symptoms. Personally, I think that “scaring” fresh mum with ailments that may happen to her is neither elegant nor appropriate, and serves only stress or upset. In my opinion, it has nothing to do with care;) What surprises me is that such “cautions” say women who have already given a birth, and know that pregnancy is not only a beautiful period, but also a time of many fears, so worrying is not the best solution.
I must admit that I haven’t experienced almost any ailments described as a standard pregnancy ills or symptoms. And to tell you the truth, if I didn’t see my baby on an ultrasound scan and didn’t see a growing belly and didn’t feel nice kicks, I would probably still have no idea that I’m pregnant.
That’s why I wanted to tell you about a few changes that I thought I will experience, because these are the symptoms that most women complain about, but that are not always happen in pregnancy. I will also tell you about my methods (if I know them;)) how to prevent these ailments.
O tym jaką jestem szczęściarą nie nasłuchałam się nigdy tak dużo, jak właśnie w czasie ciąży. To fakt, nie narzekam na brak szczęścia w życiu;) Jednak nigdy nie uważałam, aby szczęście było czymś co nam spada z nieba, a raczej jest to stan, który sami wypracowujemy każdego dnia;) W ciąży też nasłuchałam się (i to od kobiet głównie) przestróg i strasznych historii dotyczących objawów ciążowych. Osobiście uważam, że “straszenie” świeżo upieczonej mamy dolegliwościami jakie mogą je spotkać nie jest ani eleganckie, ani na miejscu, i służy chyba tylko temu, żeby zestresować lub wyprowadzić z równowagi. Bo nie ma to moim zdaniem nic wspólnego z troską;) Co mnie dziwi, zwłaszcza, kiedy tego typu “przestrogi” padają z ust kobiet, które już rodziły, i same wiedzą, że ciąża to nie tylko piękny okres, ale czas wielu obaw, dlatego dokładanie zmartwień to nie najlepsze rozwiązanie.
Muszę przyznać, że sama nie doświadczyłam prawie żadnych dolegliwości opisywanych jako standardowe ciażowe bolączki czy objawy. I prawdę mówiąc, gdybym nie zobaczyła mojego maleństwa na badaniu USG i nie widziała powiększającego się brzucha i nie czuła najsłodszych kopniaczków, pewnie nadal nie miałabym pojęcia, że jestem w ciaży.
Dlatego dzisiaj chciałam Wam przedstawić kilka zmian na które tak bardzo się nastawiałam, bo to objawy na które skarży się większość kobiet, ale które niekoniecznie zawsze w ciąży występują. Przedstawię też moje sposoby (o ile je znam;)) jak zapobiec tym dolegliwościom.

29a 8ab
1. Pregnancy nausea and vomiting – reportedly this is the first symptom that you can know that woman is pregnant. I haven’t vomited in my pregnancy even once, so I am an example of the fact that it is not a symptom that you will experience in pregnancy 😉 I know that this is a very individual matter, but proper diet, small and frequent meals certainly make you have better mood. To avoid morning sickness, it’s worth having rusks or rice breads, almonds next to the bed, that should be eaten before getting out of bed.
2. Swelling legs and growing feet – all my familiar mums “scare” me with swellings and I know this symptom from the stories of my two close friends, who had to exchange their shoes for larger in the middle of pregnancy. Currently, I still have the same shoe size in the 8th month, but there is still some time to delivery and I am afraid that this ailment may still get me. For now, I try to rest with my legs raised higher, I drink hectoliters of mineral water (about 3 liters) and I try to be physically active (gymnastics and walks).
1. Ciążowe nudności i wymioty – ponoć to pierwszy objaw po którym możemy poznac, że kobieta spodziewa się dziecka. Sama nie wymiotowałam ani razu w ciąży, więc jestem przykładem na to, że nie jest to objaw konieczny do stwierdzenia ciąży;) Wiem, że to kwestia bardzo indywidualna, ale odpowiednia dieta, małe i częste posiłki na pewno przyczyniają się do lepszego samopoczucia. Aby uniknąć porannych mdłości, warto mieć obok łóżka sucharki lub pieczywo ryżowe, migdały, które należy przekąsić przed wstaniem z łóżka.
2.W ciąży puchną nogi, a stopy rosną – wszystkie moje znajome “straszyły” mnie obrzękami i objaw ten znam z opowieści moich dwóch bliskich znajomych, które musiały wymienić swoje buty na większe już w połowie ciąży. Aktualnie, w 8 miesiącu jeszcze mieszczę się w swoje buty, ale do rozwiazania zostało jeszcze trochę czasu i obawiam się, że ta dolegliwość może jeszcze mnie dopaść. Póki co, staram się odpoczywać z wyżej uniesionymi nogami, wypijam hektolitry wody mineralnej (ok 3 litry) i staram się być aktywna fizycznie (gimnastyka i spacery).

32ab 5b

sukienka/ dress NAKD Fashion

buty/ shoes Renee.pl

torebka/bag Paulina Schaedel

bransoletka/bracelets YES

3. Pregnancy cravings – pickled cucumbers with chocolate icing? Ice creams with chips ? This is another very typical pregnancy symptom that I missed. I think that well-balanced diet, which has all ingredients, helps to avoid such strange culinary connections.
4. Back pain – research shows that back pain affects 75% of pregnant women. It can be said that I am lucky, because I missed it, but I attribute this to exercise to strengthening the lumbar section of the back and abdominal exercises that strengthen abdominal muscles. Before pregnancy, a sedentary lifestyle and lack of exercises caused very frequent and severe back pain, so exercises (unless there are no medical contraindications) are really good way to get rid of this ailment.
5. The pregnancy skin changes – and there is probably no rule here. I heard that girls complained about discharge of pregnant pimples, and those who usually fought with acne finally relieved for a moment, because their skin began to look beautiful. As for me, I didn’t notice too many changes. Certainly the skin became much more sensitive than before pregnancy. In the first weeks, I noticed that my skin began to be more greasy, but after about 3 months of pregnancy everything calmed down and now the skin is normal. During pregnancy, I had to stop using many cosmetics (my beloved AHA acids and retinol) due to the harmful composition, but there is no need to panic – thanks to good diet skin has a beautiful glow, liters of water drunk every day affect the level of hydration 🙂 Very frequent pregnancy ailments are discolorations, and the so-called chloasma – so far I missed it, but I use cosmetics with a strong SPF sunscreen and I don’t part with my cap 😉
3. Ciążowe zachcianki – ogórki kiszone w polewie czekoladowej? Chipsy zagryzane lodami? To kolejny bardzo typowy ciążowy objaw, który mnie ominął. Myślę, że dobrze zbilansowana dieta, w która nie brakuje żadnych składników pozwala uniknąć takich dziwnych kulinarnych połączeń.
4. Ból pleców – z badań wynika, że ból pleców dotyka 75% ciężarnych. Można uznać, że jestem szczęściarą, którą to ominęło, jednak ja sama przypisuję to ćwiczeniom wzmacniającym odcinek lędźwiowy pleców oraz ćwiczeniom wzmacniającym mięśnie brzucha. Przed ciążą, siedzący tryb życia i brak ćwiczeń powodował u mnie bardzo częste i silne bóle pleców, więc ćwiczenia (o ile nie ma do nich przeciwwskazań lekarskich) to naprawdę dobry sposób, aby pozbyć się tej dolegliwości.

5. Ciążowe zmiany na skórze – i tutaj nie ma chyba żadnej reguły. Słyszałam o tym jak dziewczyny narzekały na wysyp pryszczy w ciąży, a te które zwykle walczyły z trądzikiem, w końcu na chwilę odetchnęły, bo skóra zaczęła wyglądać pięknie. Jeśli chodzi o mnie to nie zauważyłam zbyt wielu zmian. Na pewno cera stała się znacznie bardziej wrażliwa niż przed ciążą. W pierwszych tygodniach zauważyłam, że moja skóra zaczęła mocniej przetłuszczać się, ale ok. 3 miesiąca wszystko uregulowało się i aktualnie skóra jest normalna. W ciąży wiele kosmetyków musi iść w odstawkę (moje ukochane kwasy i retinol) ze względu na szkodliwy skład, ale nie ma co panikować – dzięki dobrej diecie cera nabiera pięknego blasku, litry wody wypjane każdego dnia wpływają na poziom nawilżenia 🙂 Bardzo częstą ciążową dolegliwością są przebarwienia, i tzw ostuda – póki co ominęło mnie to, ale pilnuję się z mocnym filtrem przeciwsłonecznym, nie rozstaję się z czapką z daszkiem;)

35a 17ab6. Changing the taste and sensitive sense of smell – oh yeah, a sensitive sense of smell is one of the few pregnancy changes that I have experienced. You don’t even know how surprised I was when almost every cosmetics I had to stop using because the smell began to bother me. Most of the smells have become unbearable. I switched to unscented cosmetics and the problem has gone;)
7. Pressure problems – dangerous pregnancy hypertension, fortunately, does not meet every pregnant woman. On the other hand, low pressure may occur. I had low blood pressure before pregnancy and it remained unchanged during pregnancy. To avoid fainting and weakness in case of low blood pressure, drink a lot of water which is again very helpful.
6. Zmiana smaku i wyczulony węch – oj tak, wyczulony węch to jedna z niewielu ciążowych zmian, które i mnie spotkały. Nawet nie macie pojęcia jak byłam zdziwiona kiedy prawie każdy ze stosowanych przeze mnie kosmetyków przestał pachnieć a zapach zaczął mnie męczyć. Większość zapachów stała się nie do zniesienia. Przerzuciałam się na kosmetyki bezzapachowe i problem minął;)
7. Problemy z ciśnieniem – groźne nadciśnienie w ciąży na szczęście nie spotyka każdej ciężarnej. Z drugiej strony może pojawić się niskie ciśnienie. Sama miałam niskie ciśnienie przed ciążą, i w ciąży pozostało ono bez zmian. Aby uniknąć omdleń i uczucia słabości przy niskim ciśnieniu, znowu sprawdza się wypijanie sporej ilości wody.

26b 3ab
And what will not any pregnant woman miss? Growing tummy! And regardless of whether you put on weight 8, 15 or 30 kg. None of pregnant woman will skip it 😉 In the last trimester, the tummy grows at fast speed. At 7 month the belly grows supposedly 1 cm per week;) I didn’t measure it, because it seems to me that my tummy has grown to a large size and I look like I have swallowed a watermelon;)
A co nie ominie żadnej kobiety w ciąży? Brzuszek rosnący! I to bez względu na to czy w ciąży tyje się 8, 15 czy 30 kg. Żadnej to nie ominie;) W ostatnim trymestrze brzuszek rośnie w ekspresowym tempie. W 7 miesiącu brzuch powiększa się ponoć 1 cm na tydzień;) Nie mierzyłam tego, bo i tak wydaje mi się, że mój brzuszek urósł do wielkich rozmiarów i wyglądam jakbym połknęła arbuza;)

sukienka nakd

EvelineBison

 • Ewa Macherowska

  Nieustannie zachwycasz! 🙂

  10 lipca 2018 at 19:49 Odpowiedz
 • Angelika eM

  wow wygladasz po prostu pieknie ! brak mi slow !!! <3

  10 lipca 2018 at 20:53 Odpowiedz
 • Tynka

  przepiekna sukienka 🙂

  10 lipca 2018 at 21:20 Odpowiedz
 • Monika

  Śliczna sukienka i sandałki. <3

  10 lipca 2018 at 22:49 Odpowiedz
 • Karolina

  Muszę powiedzieć że także przez cały okres ciąży nie miałam typowych objawów ciąży, naszczescie! Ale gdy teraz jestem prawie w 9 miesiącu niestety kręgosłup jest nie do zniesienia i czasami miewam zgage a tak to wszystko dobrze 🙂 Pozdrawiam.

  10 lipca 2018 at 23:33 Odpowiedz
 • Meredith Christine

  You are GLOWING in your pregnancy. I’ll take any advice you have bc you are wearing it so well =)

  xx,
  Meredith
  LATEST POST | INSTAGRAM

  11 lipca 2018 at 05:03 Odpowiedz
 • Aneczka

  Ja jeszcze nie doświadczyłam tego stanu, cieszę się że u ciebie tak spokojnie to przechodzi i mam nadzieję że u mnie będzie tak samo 🙂 trzymam kciuki za ciebie ;* za was żeby dalej tak było :*

  11 lipca 2018 at 05:31 Odpowiedz
 • Justyna

  Mnie też ominęło większość ,,typowych” ciążowych dolegliwości. Miałam trochę nudności w 4 i 5 tygodniu i nic poza tym. Niestety po drugiej ciąży podupadłam nieco na zdrowiu. Ale to zapewne kwestia indywidualna :).
  Ciąża to wspaniały czas. Wspominam swoje z wielkim rozrzewnieniem :)!!!
  Prześlicznie wyglądasz :)!!!

  11 lipca 2018 at 06:11 Odpowiedz
 • Marzena Różańska

  Wspaniale wyglądasz. Ciąża zdecydowania Ci służy. Tych wszystkich historii również nieraz się mocno nasłuchałam. Jednak każda kobieta jest inna i znosi wszystko w różny sposób. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam na trabaya.pl

  11 lipca 2018 at 10:13 Odpowiedz
 • Anna piekneperfumy

  Też miałam to szczęście że wiele dolegliwości mnie ominęło. Węch i smaki na różne rzeczy jednak miałam niezłe;). Pięknie wyglądasz i masz bardzo zgrabny brzuszek:). Cieszę się, że również tak świetnie się czujesz.

  11 lipca 2018 at 18:58 Odpowiedz
 • style-of-secret

  Ahhh TY szczęściaro 😀
  Czyli będzie chłopczyk, skoro nie miałaś wymiotów, bo ja na dziewczynkę okropnie się czułam grrrrr i chyba to się sprawdza 😛

  Zachcianek nie miałam żadnych, rozstępów też na szczęście nie mam, ale plecy rzeczywiście pod koniec bolały i ciężko mi było oddychać, bo miałam tak wysoko brzuch długi czas 🙂

  Pięknie wyglądasz kochana- jeszcze lada moment i Wasze maleństwo będzie z Wami na świecie 🙂

  Buziaki “Obeliksie” 😉 hehehehe
  Daria- były Obeliks 😉 :*

  12 lipca 2018 at 00:53 Odpowiedz
 • Zuzia

  Wcale nie wyglądasz jakbyś połknęła arbuza 😀 Naprawdę prezentujesz się świetnie, a ta sukienka jeszcze bardziej to podkreśla 🙂

  12 lipca 2018 at 11:50 Odpowiedz
 • Bea

  Naprawdę jednym słowem ‘Szczęściara’ 🙂

  12 lipca 2018 at 18:47 Odpowiedz
 • Kobieta po 30

  Jesteś szczęściarą, 8 miesiąc i mieścisz się w buty, zero problemów z nogami i plecy nie dają do wiwatu. Pozazdrościć 🙂

  16 lipca 2018 at 22:38 Odpowiedz

Leave a Comment