to top

Easy fashion (for those who are not interested in fashion)

Unfortunately, not all of us have a great sense of style or class like Coco Chanel, moreover, not everyone is interested in fashion. However, I don’t believe that there are people who don’t like to look good. I know that for many people choosing even the simplest set of clothes can be challenging and they have absolutely no idea if mustard yellow looks good with red or it’s better to choose classic black. And I know that fashion is not a field that is interesting for everyone. But it’s a human nature that we want to look good. If someone claims that the look is not important ,then I think it is simply hypocrisy. You may hate shopping, women’s fashion magazines, but you cannot deny that each of us wants to be perceived well and presents well;) and it doesn’t matter whether is it a meeting with a client, a job interview or first visit to your future mother-in law;)

Niestety, nie każdy z nas został obdarzony świetnym wyczuciem stylu czy klasą Coco Chanel, zresztą, nie każdy modą się interesuje. Jednak nie uwierzę, że istnieją osoby, które nie lubią dobrze wyglądać. Wiem, że dla wielu osób wybór najprostszego zestawu ubrań może być wyzwaniem i kompletnie nie mają pojęcia czy musztardowy pasuje do czerwieni czy raczej powinno postawić się na klasyczną czerń. I wiem, że moda nie jest dziedziną, która pochłonie każdego. Ale taka ludzka chęć dobrej prezencji towarzyszy każdemu z nas. Jeśli ktoś twierdzi, że wygląd nie jest dla nas ważny, to w moich oczach po prostu jest to hipokryzja. Możecie nie znosić zakupów, babskich magazynów poświęconych modzie, ale nie da się zaprzeczyć, że każdy z nas chce być dobrze odbierany i dobrze się prezentować;) Czy jest to spotkanie z klientem, czy rozmowa o prace, czy pierwsza wizyta u przyszłej teściowej;)


1c
9ab 11a

So if you are bored with browsing fashion magazines, chasing new trends or shopping marathons, no worries, there is also a chance for you. Still you can always look great without much effort. And best of all – you do not have to change your wardrobe every season, because there are timeless clothes and combinations. They always fit with current trends perfectly . Of course, these are classic clothes: D You may already have these clothes in your wardrobe. In this post, I ‘m going to show you how to combine them, so that the choice of a stylish outfit is a piece of cake.
Jeśli więc nudzi Cię przeglądanie magazynów modowych, pogoń za nowymi trendami czy maraton po sklepach, jest też i dla Ciebie szansa, że możesz zawsze, nie wkładając dużo wysiłku, świetnie wyglądać. I co najlepsze – nie trzeba wymieniać garderoby co sezon, ponieważ są ubrania i połączenia, których upływający czas kompletnie nie dotyczy. One zawsze świetnie wpisują się w bieżące trendy. Chodzi oczywiście o klasyki 😀 Być może masz już te ubrania w swojej szafie. W tym poście opowiem z czym je łączyć, żeby wybór stylowego outfitu był łatwy niczym bułka z masłem.
17b 7b

How consciously choose clothes? (even if you’re not interested in fashion).
1. Color range
Some time ago, Mark Zuckenberg published a photo of his wardrobe. All his clothes are … gray and look IDENTICLY. It is known that successful people try to limit their daily choices and choose proven solutions. Thanks to this, they save time and their cognitive resources. Why to think what to eat for breakfast every day, if porridge is the best choice? Why choose from 25 colors of sweaters, if we like only 3? I am not saying that your wardrobe should be like that of Zuckerberg, but limiting yourself to the best cuts and favorite colors makes the everyday process of choosing your clothes much easier. Think what colors do you like? Are they strong, saturated shades or maybe toned, delicate colors? If you specify that you prefer, for example, pastels and you will limit your clothes to such colors, it will be easier for you to combine clothes . In my closet there are mostly beige, gray, white and black, powder pink clothes and I can blindly choose any top and combine it with any bottom and most of such combinations will be accurate. If it’s difficult for you to limit the range of colors ,then go crazy with colors in “ready to wear” outfit, for example, dress or coveralls. Then, for example, a cobalt dress doesn’t need anything except nude shoes and you do not have to wonder if the top fits to the bottom.
Jak świadomie dobierać garderobę ? (nawet jeśli nie interesujesz się modą).
1. Gama kolorystyczna
Jakiś czas temu Mark Zuckenberg opublikował zdjęcie swojej garderoby. Wszystkie jego ubrania są… szare i wyglądają IDENTYCZNIE. Wiadomo, że ludzie sukcesu starają się ograniczać swojej codzienne wybory i stawiają na sprawdzone rozwiązania. Dzięki temu oszczędzają czas i swoje zasoby poznawcze. Po co zastanawiać się co dzień co zjeść na śniadanie, skoro owsianka to najlepszy wybór? Po co wybierać spośród 25 kolorów swetrów, skoro i tak lubimy tylko 3? Nie twierdze, że od razu szafa powinna przypominać tę Zuckerberga, ale ograniczenie się do spawdzonych fasonów i ulubionych kolorów znacznie ułatwia codzienny proces kompletowania garderoby. Zastanów się nad tym jakie kolory lubisz? Czy są to mocne, nasycone odcienie czy może stonowane, delikatne barwy? Jeśli określisz, że preferujesz np. pastele i ograniczysz swoją garderobę do takich barw łatwo będzie Ci łączyć dowolne ubrania ze sobą. W mojej szafie przeważają beże, szarości, biel i czerń, pudrowy róż i mogę na ślepo wybrać dowolną górę i połączyć z dowolnym dołem i naprawdę większość połączeń będzie trafnych. Jeśli trudno zamknąć Ci się w mniejszym zakresie barw, zaszalej z kolorami w „gotowym do noszenia” stroju czyli np. sukience lub kombinezonie. Wówczas np. kobaltowa sukienka nie potrzebuje niczego oprócz cielistych butów i nie musisz zastanawiać się czy góra pasuje do dołu.
12a

18a

2. Specify your style
Totally different clothes are worn by a girl from the neighborhood and different by businesswoman interested in fashion, not even mention woman who loves sports style. It is much easier to buy clothes or prepare ready to wear set if we know what style we prefer. If in your wardrobe you have maxi boho skirts and gray suit, neon hoodie, romantic lace dress – in fact, despite of the diversity, it is difficult to combine such explosive mixture and create coherent outfit. That’s why it’s worth considering what style you have … or what you would like to have 🙂 If fashion is not your story, then you probably do not know how to determine your style, or you just haven’t created it yet. Everything ahead of you! 🙂
Are you ready?
Below there are questions that will help you to determine your style:
How do you want to be perceived? Write 3-5 terms (e.g. as an elegant, resourceful, modern person)
What clothes should such person wear to make you feel that she/ he has these qualities? (e.g. elegant suits, sports sweatshirts, feminine pencil skirts, comfortable ballet flats and loose trousers, etc.)
Open your wardrobe. Take out specific clothes that fit into the image you want to present. Think what totally doesn’t fit to the given style and buy the clothes, accessories that you don’t have in your wardrobe.

Rachel Zoe said: “ Style is a way to say who you are without having to speak”. Exactly! You will get this effect when you specify your style 🙂 

2. Określ swój styl
Zupełnie inne rzeczy nosi dziewczyna z sąsiedztwa, inne zainteresowana modą bizneswoman, co innego nosi miłośniczka stylu sportowego. Znacznie łatwiej jest kupić ubranie czy przygotować gotowy zestaw jeśli wiemy jaki styl preferujemy. Jeśli w Twojej szafie znajdziemy i spódnice maxi w klimatach boho, i szary garnitur, neonową bluzę z kapturem, romantyczną koronkową sukienkę – tak naprawdę, pomimo różnorodności, trudno jest połączyć ze sobą taką wybuchową mieszankę, aby stworzyć spójny outfit. Dlatego warto zastanowić się nad tym jaki ma się styl….lub jaki chciałoby się mieć 🙂 Jeśli moda to nie Twoja bajka, to najprawdopodobniej nie wiesz jak określić właśny styl, lub po prostu jeszcze go nie wyrobiłeś. Wszystko przed Tobą! 🙂

Gotowy do dzieła?
Poniżej znajdziesz pytania, dzięki którym określisz swój styl ubioru:
Jak chcesz być odbierany? Wypisz 3-5 określeń (np. jako osoba elegancka, przedsiębiorcza, nowoczesna)
Jakie ubrania powinna nosić osoba, byś uznał, że posiada właśnie te cechy? (np. eleganckie garsonki, sportowe bluzy, kobiece ołówkowe spódnice, wygodne baletki i luźne spodnie itp.)
Otwórz swoją szafę. Wyciągnij konkretne rzeczy, wpisujące się w wizerunek, który chcesz prezentować. Zastanów się co kompletnie nie pasuje do danego stylu i uzupełnij szafę w takie elementy, których Ci brakuje.

Rachel Zoe powiedziała: „ Styl to sposób na powiedzenie kim jesteś bez konieczności mówienia” . Dokładnie ! Taki właśnie efekt uzyskasz jak określisz swój styl J

14b 13a

3. Immortal accessories
There are accessories that every woman should have in her wardrobe, no matter what style she prefers. These are basic elements that will look great in every stylization. I’m talking about nude and black high heels ,a pair of ballet flats and sneakers. If you have doubts which shoes choose to your dress – then nude shoes are always a good choice. If they match to your skin tone, they will incredibly lengthen your legs and there is no possibility that they will be a misguided addition.

3. Nieśmiertelne dodatki
Są takie dodatki, które powinna mieć każda kobieta w swojej szafie, bez względu na styl jaki preferuje. Są to bazowe elementy, które sprawdzą się dosłownie w każdej stylizacji. Mowa o cielistych i czarnych szpilkach, parze baletek i trampek. Jeśli masz wątpliwości jakie wybrać buty do sukienki – cieliste buty są zawsze dobrą odpowiedzią. Jeśli są dobrane do Twojej karnacji niesamowicie wydłużą nogi i nie ma możliwości, że będą nietrafionym dodatkiem.

5c

4. White shirt and white t-shirt
These are two immortal pieces of clothing that are with us from the early age and I cannot imagine that someone is able to survive without them;) It is important that both t-shirt and shirt are as simple as possible, without unnecessary ornaments and should have good quality. Thanks to this, a simple shirt will work on a daily basis in combination with sneakers as well as in official sets. Unfortunately, if it has lace or other ornaments, it will be much harder to style them.

5. Black skinny jeans
I cannot imagine my wardrobe without well-cut black skinny jeans. I think that they fit almost any top and will fit in any style.

6. Beige coat – trench coat
It doesn’t matter if your style is closer to tomboy or to French elegant. Inconspicuous classic trench coat emphasizes each outfit and you can wear it with high heels, as well as ballet flats and sneakers. It looks great with little black dress or with jeans and sports sweatshirt.
7. Amazing dress
The best is black, but black isn’t just one option. You can choose beautiful dress in red, cobalt or fuchsia color. It’s important to find a dress that fits you right. It should be a model in which you will look insanely and which you can wear more than once.

4. Biała koszula i biały t-shirt
To dwa nieśmiertelniki, które towarzyszą nam od najmłodszych lat i nie wyobrażam sobie, że ktoś jest w stanie przeżyć bez nich 😉 Ważne jest, aby zarówno t-shirt, jak i koszula były maksymalnie proste, bez zbędnych ozdób i dobrej jakości. Dzięki temu, prosta koszula sprawdzi się na co dzień w połączeniu z trampkami, jak i w oficjalnych zestawach. Niestety, jeśli będzie miała dodatki koronki czy innych ozdób, znacznie trudniej będzie ją wystylizować.

 5. Czarne rurki
Nie wyobrażam sobie szafy bez dobrze skrojonych czarnych rurek. Uważam, że pasuja niemal do każdej góry i wpiszą się w chyba każdy styl.

6. Beżowy płaszcz- trencz
Nieważne, czy stylem bliżej ci do łobuziary czy francuskiej elegantki. Niepozorny klasyczny trencz podkreśli każdą stylizację i będzie pasował zarówno do szpilek, jak i baletek czy trampek. Świetnie wygląda narzucony na małą czarną, jak i w towarzystwie jeansów i sportowej bluzy.
7. Szałowa sukienka
Najlepiej mała czarna, ale na czerni nie kończą się możliwości. Możesz postawić na piękną sukienkę w czerwonym, kobaltowym czy fuksjowyk kolorze. Ważne, aby idealnie pasowała do Twojej figury. Grunt to znaleźć taki model, w którym będziesz wyglądać obłędnie i którą możesz założyć więcej niż jeden raz.

15a 10a

Your wardrobe doesn’t have to be full of fashionable clothes to make you look great. You don’t have to spend a fortune on it. All you need is a few proven pieces of clothing. Their secret is that they can be freely combined with each other. Classic always works well , and it doesn’t matter whether designers are promoting Scandinavian minimalism or Versace glamour. The starting point is to realize how you want to look like. Think about what impression you want to make, which means what kind of goal you want to achieve – then it will be easier to choose the right clothes.
Nie musisz mieć całej szafy pełnej najmodniejszych ubrań, żeby wyglądać świetnie. Nie musisz wydać na nie fortuny. Wystarczy parę sprawdzonych rzeczy, których sekret tkwi w tym, że da się je swobodnie łączyć ze sobą. Klasyka zawsze się sprawdza, bez względu na to, czy projektanci lansują skandynawski minimalizm, czy przepych Versace. Punktem wyjścia jest uświadomienie sobie tego, jak chcesz wyglądać. Jeśli przemyślisz jakie wrażenie, chcesz wywołać, a więc jaki cel osiągnąć – łatwiej będzie Ci dobrać odpowiednie ubrania.

 

spodnie/pants Zara

golf/turtleneck Mango

płaszcz/coat MaxMara

czapka/beanie Karibu Fur

torebka/bag www.americanoutlet.pl

Z KODEM : BISON2018 MOŻECIE ZROBIĆ ZAKUPY Z 30% ZNIŻKĄ NA WWW.AMERICANOUTLET.PL

2b
8a

EvelineBison

 • Meri Wild

  Piękny zestaw, ten płaszcz wyglada na Tobie idealnie!! <3

  http://www.meriwild.com

  2 marca 2018 at 15:13 Odpowiedz
 • Tynka

  jaaaki cudowny look! ukradłabym buty i płaszcz 🙂

  2 marca 2018 at 19:48 Odpowiedz
 • Aneczka

  Wszystko bardzo ładnie się ze sobą komponuje 🙂 uwielbiam klasyczne połączenia kolorystyczne. Nie tylko wygląda to elegancko ale też jest idealne na codzienne wyjścia 🙂

  2 marca 2018 at 20:19 Odpowiedz
 • RINROE

  W bardzo podobny sposób „sprzątam” w swojej garderobie. Każdego dnia odnajduje inne, ciekawsze stylizacje i połączenia, a mój styl to wybuchowa mieszanka, z której mam nadzieje niedługo wykreuje się jedna, spójna całość ?

  2 marca 2018 at 21:50 Odpowiedz
 • Anna piekneperfumy

  Bardzo fajny zestaw wskazówek:). Ty zawsze wiesz co z czym połączyć, Twoje zestawy zawsze są świetne:).

  2 marca 2018 at 22:16 Odpowiedz
 • Miss Kejt

  Świetnie napisane. Przydatne wskazówki i informacje o tym, jak dobracowywac detale. Przyda mi się, bo pewnie czeka mnie niebawem (mam nadzieję przynajmniej) sporo rozmów kwalifikacyjnych.
  Btw. super stylizacja. Bardzo mi się podoba!

  2 marca 2018 at 22:21 Odpowiedz
 • Jagoda Kwiatkowska

  Przepięknie, elegancko i z klasą! a torebka totalnie mnie urzekła! 😉

  2 marca 2018 at 23:38 Odpowiedz
 • Ewa Macherowska

  Klasyka w najlepszym wydaniu 🙂

  3 marca 2018 at 07:34 Odpowiedz
 • Monika

  Naprawdę przydatny post i praktyczne rady. 🙂 Świetnie wyglądasz, jak zawsze. 🙂 Podoba mi się Twój płaszcz. W zeszłym roku zaopatrzyłam się w jasnobeżowy płaszcz i czekam aż będzie cieplej, żeby w końcu go ubrać. 🙂 Cytat Rachel Zoe trafia w sedno. 🙂

  4 marca 2018 at 12:07 Odpowiedz
 • Vika

  Thanks for the interesting post) Have a nice day)

  4 marca 2018 at 17:37 Odpowiedz
 • ADobrowolska

  Piekny klasyczny zestaw, ale dzięki płaszczowi i idealnie dobranym dodatkiem wyglada na taki wyjątkowy 🙂 No i czerwona szminka od razu robi z tego taki wyjściowy zestaw!

  5 marca 2018 at 08:42 Odpowiedz
 • Sara

  Ten płaszcz <3

  5 marca 2018 at 10:53 Odpowiedz
 • Agnieszka

  Bardzo fajne rady, czyli zdrowy rozsądek rządzi! 😉
  pozdrawiam serdecznie z nad filiżanki kawy:)

  6 marca 2018 at 13:21 Odpowiedz
 • Optyline.pl

  Przepiękna stylizacja elegancka i na czasie. Zakochałam się w tych ciuchach 🙂

  6 marca 2018 at 16:58 Odpowiedz

Leave a Comment