to top

6 Affirmations that Boost Your Confidence and Self- Esteem

I’m not a very shy person who is afraid of her own shadow. But unfortunately, I don’t have high self – esteem and I sometimes doubt myself. Even if I learned how to play a self-confident person at work every day, unfortunately, deep inside of me , there is a person who often doubts and doesn’t fully believe in her abilities. I often heard, and I still hear “try harder”, “you can do better than that “. Unfortunately, this type of sentences doesn’t motivate me at all, but they undermine my motivation and as a result, I start thinking I’m not worth anything. Such negative “affirmations” limit me at the end. By observing the surroundings I noticed that a lot of people have similar problem and they also don’t believe in their own potencies. You see, by repeating some phrases over and over again, we become what we believe. By repeating that you are hopeless, you begin to believe in it. The same situation is with lies : ”A lie told once remains a lie but a lie told a thousand times becomes the truth” (Joseph Goebbels). But repeating something can also bring positive effects. Of course, if these affirmations are properly couched.

Nie jestem bardzo nieśmiałą osobą, która boi się własnego cienia. Niestety, nie mam też  pełnej pewności  siebie i czasami mi jej brakuje. Nawet jeśli nauczyłam się funkcjonować na co dzień i w pracy, jak osoba pewna siebie i o wysokiej samoocenie, to niestety, w głębi mnie  siedzi osoba , która często w siebie wątpi i nie do końca wierzy w swoje możliwości. Często słyszałam, i nadal słyszę, „postaraj się bardziej”, „stać Cię na więcej”. Niestety, tego typu hasła wcale nie zagrzewają mnie do walki, tylko podkopują moją motywację, a w rezultacie zaczynam myśleć, że nie jestem cokolwiek warta. W efekcie takie negatywne „afirmacje” zaczynają mnie ograniczać.  Obserwując otoczenie widzę, że naprawdę sporo osób ma podobny problem i także nie wierzy we własne siły. Widzicie, powtarzając jakieś kwestie , na okrągło, w końcu stają się one rzeczami w które zaczynamy wierzyć. Powtarzając sobie, że jesteśmy beznadziejni, zaczynamy w to wierzyć. Taka sama sytuacja jest z kłamstwami: „ Kłamstwo powiedziane raz pozostaje kłamstwem, ale kłamstwo powtarzane tysiąc razy staje się prawdą” (Joseph Goebbels). Ale powtarzanie czegoś może przynieść  także pozytywne skutki. Oczywiście dzieje się tak, jeśli te afirmacje są odpowiednio sformułowane.

1a 11a 17a

Affirmation? What is that?

In a nutshell, these are the sentences that affect the level of self-acceptance. Positive affirmation is a statement that is repeated to encourage and uplift the person repeating it and to identify with it  . I have some important affirmations for me on the mirror of my dressing table and on the cork board above my desk and I keep looking at them . This is something that helps me overcome my doubts and also plays crucial role in my self- acceptance.

Every day we put a lot of effort and energy into “assuring” ourselves that “I am for nothing”, “I don’t succeed anyway” etc. which only exacerbates the effect of lack of self-confidence. Instead, we can get rid of such comments and say positive affirmations. How to use them ? As you want! It’s up to you whether you want to repeat it aloud, hang it over your desk, set it as a desktop wallpaper or save it in your notebook and read every night before bed. You can choose any strategy as long as it good for you.
The best is to create a list of your own affirmations, but if you need inspiration I decided to post my own list of daily affirmations here:

Afirmacja? Co to takiego?

W największym skrócie  są to zdania wpływające na poziom samoakceptacji. Afirmacja polega zazwyczaj na powtarzaniu pozytywnych twierdzeń na temat własnej osoby, co ma prowadzić do identyfikacji z ich treścią. Ja kilka takich najważniejszych dla mnie afirmacji przypięłam na lustrze toaletki oraz na tablicy korkowej nad biurkiem i ciągle na nie zerkam. To coś co pomaga mi przezwyciężyć wątpienie w siebie, a także odgrywa wielką rolę w mojej drodze do samooakceptacji.

Na co dzień wkładamy sporo wysiłku i energii w zapewnianie siebie, że „jestem do niczego”, „i tak mi się nie uda” etc, co tylko potęguje efekt braku wiary w siebie. Zamiast tego, możemy wyzbyć się takich komentarzy pod własnym adresem i używać pozytywnych afirmacji. Jak je stosować?. Jak tylko chcesz! To tylko od Ciebie zależy czy będziesz je powtarzać na głos, przy przywiesisz je nad biurkiem, umieścisz jako tapetę w laptopie, czy zapiszesz w notesie i będziesz czytał każdego wieczora przed snem. Możesz wybrać jakąkolwiek strategię, byle byłaby dopasowana do Ciebie.

Najlepiej jest stworzyć listę swoich własnych afirmacji, ale jeśli potrzebujesz inspiracji, postanowiłam zamieścić tutaj moją własną listę codziennych afirmacji:

18a 12ab

sukienka/dress Lightinthebox

kolczyki/ earrings Perlove

naszyjnik/necklace Dedicante.pl

4a

 

Life is full of opportunities (Before I always said to myself, “I have no way out of this situation”)
– My life, my terms (I often have to repeat this affirmation because it usually happens that I accept conditions that others offer me)
– My possibilities are endless
– I respect myself for the decisions I’ve had to make on my own
(no matter what it is, a decision is always an action and only action moves us forward)
-I don’t worry about things I can’t control (it’s my biggest nightmare, I often worry about everything, including things that I can’t control in any way)
– No one can replace me (people can be replaced, true, but there is no other person with exactly the same set of features like mine, so no one can replace me)

– Moje życie jest pełne możliwości (wcześniej zawsze powtarzałam sobie, „nie mam już wyjścia z tej sytuacji”)

– Lubię moje życie na moich warunkach ( tę afirmację muszę często powtarzać, bo często zdarza mi się godzić na warunki, które podsuwają mi inni)

– Moje możliwości są nieskończone

– Szanuję siebie za każdą decyzję jaką podejmę (bez względu na to co to jest, podjęcie decyzji to zawsze działanie, a tylko działanie popycha nas do przodu)

– Nie martwię się rzeczami, których nie mogę  kontrolować (to moja największa zmora, często zamartwiam się wszystkim, łącznie z rzeczami, na które w żaden sposób nie mogę mieć wpływu)

– jestem nie do zastąpienia (ludzie są zastępowalni, zgadza się, jednak nie ma drugiej osoby z dokładnie takim samym zestawem cech jak moje, dlatego nikt nie może mnie zastąpić)

14a 9a

5a 7a

I know that probably most part of the readers of this post will think that things which I wrote here is a self-development bullshit. I understand that. Especially since I think that all these meditation-development-slow life things are good for people who have no other problems like wondering whether almond milk or rice milk is better. But what convinced me was the fact that I have nothing to lose to try these affirmations. I have been using this technique for a long time and obviously I didn’t notice the results on each level, but there are spheres where I really was able to move forward and overcome some of my weaknesses thanks to affirmations. It was enough to focus on what I think about myself and change “I can’t”, “I will not succeed” into positive equivalents.

Wiem, że pewnie większa cześć czytających ten wpis pomyśli, że to to co piszę, to samorozwojowy bełkot. Rozumiem to. Zwłaszcza, że sama myślę, że te wszystkie  medytacyjno-rozwojowe-slowlife’owe sprawy są dobre dla ludzi, którzy nie mają innych problemów jak zastanawianie się na wyższością mleka migdałowego nad ryżowym. Ale powiem Wam, że stwierdziłam, że nic nie tracę próbując tych afirmacji. Stosuję tę technikę od dłuższego czasu i oczywiście nie na każdej płaszczyźnie zauważyłam rezultaty, ale są sfery gdzie naprawdę udało mi się dzięki afirmacjom pójść do przodu i przełamać kilka moich słabości. Wystarczyło skupić się na tym w jaki sposób o sobie myślę i zamienić „nie mogę”, „nie potrafię”, „nie uda mi się”, na pozytywne odpowiedniki.

2a 10a

16b

Anyway, if you don’t like the “affirmation philosophy”, then maybe you know someone who constantly doubt herself/himself  , thinks she/ he is hopeless (I’m not talking about women’s coquetry here) and still succeeds? Personally, I don’t know anyone like that and I will buy ice creams or drink on the house to anyone who will show me a living example of such person: D

Zresztą, jeśli nie przemawia do Was „filozofia afirmacji”, to możecie pomyśleć czy znacie kogoś, kto wiecznie w siebie wątpi, ogranicza się przekonaniami, że jest beznadziejny (nie mówię tutaj o kobiecej kokieterii) i mimo wszystko osiąga sukcesy? Ja nie znam nikogo takiego i chętnie postawię lody albo drinka komuś z Was, kto da mi żywy przykład takiej osoby 😀

6b 13a 19a

EvelineBison

 • Sabrina

  Przepięknie wyglądasz!

  24 sierpnia 2017 at 13:37 Odpowiedz
 • Madziastylee

  Przepiękna suknia !!

  24 sierpnia 2017 at 16:14 Odpowiedz
 • Kashayas

  What a beautiful dress!

  24 sierpnia 2017 at 16:37 Odpowiedz
 • Iwona

  Piękna sukienka 🙂

  24 sierpnia 2017 at 17:35 Odpowiedz
 • Aneczkablog

  Też nikogo takiego nie znam 😛 sama chciałabym taką osobę Poznać niech będzie że ty stawiasz lody a ja kawę:P

  24 sierpnia 2017 at 18:16 Odpowiedz
 • Ewa Macherowska

  Piękna sukienka <3

  24 sierpnia 2017 at 19:36 Odpowiedz
 • sandicious

  Mam podobnie – nie jestem nieśmiała, ale brakuje mi czasem pewności siebie. Pięknie wyglądasz w tej kreacji, tak subtelnie 🙂

  24 sierpnia 2017 at 19:54 Odpowiedz
 • Nippi

  Prześliczna sukienka, pięknie się w niej prezentujesz 🙂

  24 sierpnia 2017 at 21:15 Odpowiedz
 • Monika

  Ślicznie wyglądasz w tej sukience. 🙂 Z Twoich afirmacji najbardziej spodobała mi się ta: “Nie martwię się rzeczami, których nie mogę kontrolować.” Chyba powinnam ją sobie zapisać na karteczce.

  24 sierpnia 2017 at 21:24 Odpowiedz
 • Lamodalena

  Tylko głupi nie ma żadnych wątpliwości, to normalne, że je masz! ta ostatnie afirmacja nie jest dobra, nie ma ludzi niezastąpionych i dobrze o tym wiedzieć, bo jakby co, to nie jesteś rozczarowana i świat ci się nie zawali, są ludzie wybitni ale nie niezastąpieni, to co innego 😉 ale oczywiście jestem za takim motywowaniu siebie 🙂 sukienka śliczna 🙂

  24 sierpnia 2017 at 21:58 Odpowiedz
 • malwina m

  Pięknie wyglądasz, tak delikatnie i uroczo. Śliczne zdjęcia!

  24 sierpnia 2017 at 22:37 Odpowiedz
 • Tynka

  o boże, jak cudownie! zakochałam się:)

  24 sierpnia 2017 at 23:23 Odpowiedz
 • style-of-secret

  Chyba każdy z nas ma czasem chwile zwątpienia w siebie, w to co robi, czy robi to dobrze- u mnie też się to zdarza, pomimo tego, że należę raczej do osób wygadanych, aniżeli nieśmiałych 😛 hehe

  sukienka jest fantastyczna- i ten rozporek – mega zmysłowo i tajemniczo 😀
  super wyglądasz kochana 🙂 :*

  24 sierpnia 2017 at 23:24 Odpowiedz
 • Emmi

  Lovely details, dress and jewellery! I adore the earrings!
  Also the the garden on the background looks calming 🙂

  25 sierpnia 2017 at 14:27 Odpowiedz
 • RINROE

  Piękne zdjęcia i piękny tekst ? Sama czasami mam takie chwile słabości i w tedy pomaga mi relaksacja. Są różne metody jak osiągnąć stan całkowitej relaksacji. Po “wybudzeniu” czuje się zdrowsza i mająca więcej energii ?

  25 sierpnia 2017 at 20:52 Odpowiedz
 • Adriana Style

  Świetny tekst 🙂 Nie znam firmy z której pochodzi ta sukienka, ale prezentuje się przeuroczo. Śliczna biżuteria, wyglądasz przepięknie Mój Blog

  26 sierpnia 2017 at 00:56 Odpowiedz
 • Diane Fashion

  Jak kobieco. <3 WOW!

  27 sierpnia 2017 at 00:03 Odpowiedz
 • Radi

  These are really wonderful affirmations to repeat every time a negative thought tries to take over.
  I love your floral dress and jewelry pieces.

  http://www.fashionradi.com

  27 sierpnia 2017 at 02:09 Odpowiedz
 • AnetaO

  Świetny wpis. Osobiście pracuję nad ty, aby nie przejmować się rzeczami na które nie mam wpływu.
  A TY wyglądasz mega kobieco w tej sukience 🙂 Pozdrawiam 🙂

  28 sierpnia 2017 at 03:12 Odpowiedz
 • Nataly

  As usual looks very interesting! Have a nice day)

  28 sierpnia 2017 at 07:22 Odpowiedz
 • Gosia

  Co za piękny look! Bardzo delikatnie, a zarazem kobieco. Jestem zauroczona 🙂
  A sam post – wiele z niego wyniosłam. Oby więcej takich. 🙂

  Pozdrawiam, http://www.drazkowska.blogspot.com

  28 sierpnia 2017 at 16:21 Odpowiedz
 • Wizna

  Wow! Przepiękna!

  ____________________________________________________________________________
  http://www.wiznawizna.blogspot.com

  28 sierpnia 2017 at 16:57 Odpowiedz
 • Vika

  Thanks for the interesting post! Have a nice day)

  28 sierpnia 2017 at 21:49 Odpowiedz
 • 30plus blog

  Wspaniale w niej wyglądasz 😉 Kobieco i dziewczęco zarazem 🙂

  29 sierpnia 2017 at 14:25 Odpowiedz
 • ROKSI

  Pięknie 🙂

  29 sierpnia 2017 at 15:12 Odpowiedz
 • czerwonafilizanka

  urocza sukienka

  31 sierpnia 2017 at 01:03 Odpowiedz
 • EwaR

  I ja, w tym co napisałaś, odnajduję siebie i właśnie teraz sobie myślę, czy ja czegoś ostatnio nie zaprzepaściłam, przez ten brak wiary w siebie. Kiedyś stosowałam takie afirmacje, więc temat nie jest mi obcy, może pora znowu zacząć? W każdym razie nie zaszkodziłoby.
  A sukienka piękna, ślicznie wyglądasz:))

  Szkoda, że wcześniej nie przeczytałam tego posta.

  7 września 2017 at 10:10 Odpowiedz

Leave a Comment