to top

My secret hair weapons

tangle angel

25a

I get emails where you asking how I grew my hair and you asking  for a post about my ways for long hair. Today I have some tips for you and some secret products that make my hair look healthy and thanks to which I don’t have a lot of problems with it. I must mention that my tips will work only on  hair similar to mine: straight, thin, normal, low porosity.

Dostaję od Was mailowo zapytania jak zapuściłam włosy i prośby o post o moich sposobach na długie włosy. Dzisiaj mam dla Was kilka moich porad i sekretnych produktów, dzięki którym moje włosy są zdrowe i nie sprawiają mi wielu kłopotów. Zaznaczę, że moje wskazówki sprawdzą się raczej tylko w przypadku włosów podobnych do moich czyli: prostych, cienkich, normalnych o niskiej porowatości.

3a

Long hair, don’t care
It’s difficult to answer your questions about how to grow such long hair because I have never grown my hair . I often cut them (at least every 3 months) and even when I had midi- length hair (yes, I had such  long bob ;)) I have never cut my fringe or layered my hair too much, so it was enough to cut it every 3 months. In case of more “sophisticated” haircuts, hair needs to be refreshed after a month to look well. So my first and basic advice: don’t layer your hair too much! Unless you have curly hair, because curly hair has its own laws;)

Long hair, don’t care

Ciężko jest mi odpowiedzieć na Wasze pytania o to jak zapuścić włosy, bo ja tak naprawdę nigdy nie zapuszczałam włosów. Często je obcinam (minimum raz na 3 miesiące) i nawet gdy nosiłam półdługie włosy (tak, tak, miałam takiego longboba;)) to nie ścinałam nigdy grzywki ani nie cieniowałam za bardzo włosów, dzięki czemu, wystarczyło, że podcięłam końce co 3 miesiące. W przypadku bardziej „wysublimowanego” cięcia już po miesiącu włosy wymagają odświeżenia, aby dobrze się układały. Więc moje pierwsza i podstawowa rada :  nie cieniuj włosów! Chyba, że masz włosy kręcone, które rządzą się innymi prawami;)

14a 11a

Angel hair – Tangle Angel brush
Good hairbrush is the base to get long and lush hair! I often hear or read that it’s good to comb out hair with wooden wide tooth comb. Personally I can use such comb in case of combing out wet hair because on dry hair such comb doesn’t give smoothness and causes pods. Therefore, I don’t recommend neither comb nor combing out wet hair (wet hair is more susceptible to damage). Instead of that I recommend good hairbrush – my favorite hairbrushes are those with natural bristles like natural boar bristles (unfortunately they don’t look so nice …) or Tangle Teezer type brushes, such as  Tangle Angel hairbrush! This brush looks like angel wings. I have a classic version of that hairbrush which is big enough to handle long and dense hair. What gives this hairbrush a huge advantage over the Tangle Teezer is its handle. I don’t know how it’s in your case, but hairbrushes without handle just fall out of my hand. Tangle Angel has teeth of varying lengths, which well comb out your hair, don’t tangle it  and make your hair smooth. You can  find angel wings in all colors of the rainbow, and in several sizes. I definitely have to buy smaller version to have it in my purse and I think I will choose pink one. You can find Tangle Angel brushes for example HERE. P.S. These brushes are also available for four-legged pets;)

 

Anielskie włosy – szczotka Tangle Angel

Dobra szczotka do włosów to podstawa długiej i bujnej czupryny! Często słyszę lub czytam porady dotyczące tego, aby rozczesywać włosy grzebieniem drewnianym o szeroko rozstawionych zębach. Osobiście mogłabym zastosować tę radę tylko w przypadku rozczesywania mokrych włosów, na sucho taki grzebień nie nadaje gładkości, powoduje strąki. Dlatego nie polecam ani grzebienia, ani czesania mokrych włosów (mokre są bardziej podatne na uszkodzenia). Polecam za to dobrą szczotkę – moje ulubione to te z naturalnym włosiem np. z dzika (choć niestety nie prezentują się one tak ładnie….) lub szczotki typu Tangle Teezer np. przeurocza szczotka Tangle Angel! Szczotka wygląda jak anielskie skrzydła. Posiadam wersję Classic, która jest wystarczająco duża aby poradzić sobie z długimi i gęstymi włosami. To, co daje jej ogromną przewagę nad tangle teezer jest jej rączka. Nie wiem jak to w Waszym przypadku, ale mi po prostu szczotka bez rączki po prostu wypada z dłoni. Tangle Angel ma ząbki różnej długości, które dobrze  rozczesują włosy, nie plączą ich i nadają gładkość. W ofercie znajdziecie anielskie skrzydła w chyba wszystkich kolorach tęczy, a także w kilku rozmiarach. Ja koniecznie muszę zaopatrzyć się w mniejszą wersję do torebki i myślę, że wybór padnie na różową 😀 Szczotki Tangle Angel dostaniecie np. TU.  Ps. Te szczotki są także dostępne w wersji dla czworonożnych pupili 😉

19ab

Supplementation
If your diet is composed properly, then supplements are probably not needed. Unfortunately my diet is not as I wish for and I often struggle with anemia. Few years ago, after heavy medicine treatment my hair fell out massively. I used Biotebal at that time and after few months of regular supplementation my hair finally stopped falling out, lots of baby hair appeared and my hairline was condensed. Currently, I am taking Bears for healthy hair by Noble Health, which support well the result which I got earlier.

Spray Conditioner
For many years I haven’t been using hair conditioner without rinsing. I have recently discovered that such mist, oils or elixirs are good for my hair – they protect, moisturize and don’t burden my hair at all.

Suplementacja

Jeśli Wasza dieta jest odpowiednio skomponowana, to pewnie suplementy nie są potrzebne. Niestety moja dieta nie zawsze jest taka jak bym tego chciała, często borykam się z anemią . Kilka lat temu po silnych lekach moje włosy leciały garściami. Zastosowałam wtedy Biotebal i po kilku miesiącach regularnej suplementacji włosy przestały wypadać, pojawiło się mnóstwo baby hair i zagęściła mi się linia włosów na czole. Aktualnie suplementuję się żelkami Misiami na zdrowe włosy od Noble Health, które dobrze podtrzymują uzyskany wcześniej rezultat.

Odżywka w sprayu

Przez wiele lat wzbraniałam się przed preparatami do włosów bez spłukiwania. Niedawno odkryłam, że takie mgiełki, olejki lub eliksiry ładnie dociążają włosy, zabezpieczają je i dodatkowo nawilżają, i wcale nie obciążają moich włosów.

31 34

Deal with hair roots in few seconds
Throughout my adult life I have been changing the color of my hair – I first lightened it then I darken,  and again lighten it again to platinum shade (!) and then I back to dark hair again. I have been trying to return to the color, closer to my natural hair for 11 months,. At the beginning it was really, really difficult but now  I am glad to have more and more of my natural hair.  How to deal with lighter roots? With L’Oreal Magic Retouch or L’Oreal Professional Hair Touch, it literally takes few seconds, and you can forget about lighter roots. I used few packages of this product and mostly thanks to them I stopped dying my hair for over 10 months! (before I had to dye my hair every 4 weeks ). What are the differences between these products? They have different applicator and price. Both are available in Rossmann, Hebe and  internet drugstores. They are available in several colors – I use shade No. 4 brown(or dark brown) and it is dark, neutral shade of bronze. Such “coloring” lasts for till next wash, it doesn’t greasy your hair and doesn’t stick to it.

Usunąć odrost w kilka sekund

Przez całe dorosłe życie zmieniałam kolor moich włosów – najpierw je rozjaśniałam, potem przyciemniałam, aby znowu je rozjaśnić do platyny(!), a potem znowu wrócić do ciemnych włosów. Aktualnie od 11 miesięcy staram się powrócić do koloru włosów bardziej zbliżonego do mojego naturalnego i o ile początki były bardzo, bardzo trudne, tak aktualnie cieszę się, że mam coraz więcej moich naturalnych włosów J Jak poradzić sobie z jasnym odrostem? Za pomocą Hair Touch od L’Oreal lub L’Oreal Professional  dosłownie w kilka sekund przykryjecie odrosty. Zużyłam kilka opakowań tego produktu i to głównie on pozwolił mi odstawić farbowanie na ponad 10 miesięcy! (wcześniej musiałam farbować odrosty co 4 tygodnie). Czym różnią się te produkty? Mają inny aplikator oraz cenę. Oba są dostępne w Rossmanie oraz w Hebe, a także w sieci. Są dostępne w kilku kolorach, ja używam odcienia nr 4 brąz (ciemny brąz) i jest to ciemny, neutralny odcień brązu. Ta „koloryzacja” utrzymuje się do następnego mycia , nie przetłuszcza, nie skleja włosów.

35

Dry shampoo – extra volume
Dry shampoo probably saved not one of you in crisis situation and I always have my favorite Batist at hand. However, I don’t use it to refresh my hair, but … to get volume. No other styling product can give my hair such volume like this dry shampoo. My favorite is Batiste XXL Volume with hair lacquer. Unfortunately, this is probably the fastest selling version, because I cannot get it again for a long time 😉

Suchy szampon – extra objętość

Suchy szampon uratował pewnie nie jedną z Was w kryzysowej sytuacji i ja zawsze też mam mój ulubiony Batiste pod ręką.  Jednak nie używam go w celu odświeżenia włosów, a ….nadania objętości. Żaden inny produkt do stylizacji nie nadaje moich włosów takiej objętości jak właśnie suchy szampon. Mój ulubiony to Batiste XXL Volume z lakierem. Niestety jest to chyba najszybciej sprzedająca się wersja, bo już od dłuższego czasu nie mogę go dostać 😉

32

Hair dryer – not everyday

Can hair dryers damage your hair? It depends on how you use them – if you use hot stream, your hair may be damaged. Unfortunately, going to bed with wet hair also causes similar damage. Therefore, if you use a dryer, protect your hair with thermo-protection products and use cold air or let your hair dry naturally. I don’t use hair dryer and my hair is grateful to me :)

Suszarka – tylko od wielkiego dzwonu

Czy suszenie włosów jest szkodliwe dla włosów zależy od tego jak to robicie – jeśli używacie gorącego strumienia, Wasze włosy mogą zostać uszkodzone. Niestety, chodzenie spać w mokrych włosach także powoduje podobne uszkodzenia. Dlatego jeśli używacie suszarki, to zabezpieczcie włosy produktem termoochronym i używajcie zimnego strumienia powietrza lub pozwólcie wyschnąć włosom naturalnie. Ja nie używam suszarki, i moje włosy są mi za to wdzięczne :)

 

As you can see – the foundation of my hair care is moderation in styling, supplementation,  good hair brush and reduction of drastic coloring and hair styling. I wonder if you have any secret weapons how to get beautiful hair?Llet me and other girls know in the comments :).

Jak widzicie  – podstawą w mojej pielęgnacji włosów jest umiar w stylizacji, suplementacja, dobra szczotka i ograniczenie drastycznych zabiegów koloryzujących i stylizujących włosy. Jestem ciekawa czy Wy macie jakąś swoją sekretną broń do walki o piękne włosy. Koniecznie podzielcie się nimi ze mną i innymi dziewczynami :)

36

EvelineBison

 • Sakurakotoo

  Bardzo wiele przydatnych rad! Osobiście, mam zupełnie inny typ włosów niż Twój – zgadza się chyba jedynie fakt, że są cienkie, bo oprócz tego także wysokoporowate, rzadkie i naturalnie falowane. Nie farbuje ich oraz staram się bardzo o nie dbać – stosuję wyłącznie naturalną, najlepiej organiczną pielęgnacje. Od niedawna stosuję także suplementy w postaci witaminy B, Ashwagandy, Palmy Sabałowej i młodego jęczmienia…mam nadzieję, że to wzmocni moje włosy od wewnątrz :)

  Sakurakotoo ❀ ❀ ❀

  31 lipca 2017 at 14:35 Odpowiedz
 • Aneczkablog

  U mnie szczotka Tangle Angel i klasyczny TT nie zdaje egzaminu, natomiast stosując biotebal z efektów byłam zadowolona :) teraz jeszcze używam specjalne produkty do włosów i zobaczymy jak się sprawdzą :)

  31 lipca 2017 at 15:07 Odpowiedz
 • Ewelina Bauer

  ciekawy produkt od L’oreal 😉 szkoda, że nie wiedziałam o nim, gdy walczyłam ze swoimi odrostami 😉

  31 lipca 2017 at 15:46 Odpowiedz
 • Alice

  Na początku nie zorientowałam się , że to szczotka. Wygląda super :-)

  31 lipca 2017 at 16:35 Odpowiedz
 • Irreplaceable fashion

  Masz cudowne włosy Kochana:) ja suszarki też używam bardzo rzadko :)

  31 lipca 2017 at 17:17 Odpowiedz
 • Kashayas

  I love Batiste dry shampoo

  31 lipca 2017 at 17:18 Odpowiedz
 • Ewa Macherowska

  Super jest ta szczotka <3

  31 lipca 2017 at 17:23 Odpowiedz
 • Madziastylee

  masz piękne włosy :) moje się wiją jak chcą 😀

  31 lipca 2017 at 17:55 Odpowiedz
 • jointyicroissanty

  Piękne i zadbane włosy:) Fajny pomysł z zastosowaniem suchego szamponu do nadania włosom objętości:)

  31 lipca 2017 at 19:54 Odpowiedz
 • Paulina Bąk

  Jaka piękna szczotka 😉 Idealna ozdoba do toaletki 😉

  31 lipca 2017 at 19:58 Odpowiedz
 • Radi

  You’re hair is so beautiful and how cute is that heart shaped hairbrush.
  Have a great one!

  http://www.fashionradi.com

  31 lipca 2017 at 21:07 Odpowiedz
 • malwina m

  Ja mam zupełnie inne włosy, ale wpis jak zawsze ciekawy i przydatny!

  31 lipca 2017 at 21:13 Odpowiedz
 • Eleine

  31 lipca 2017 at 22:01 Odpowiedz
 • Kathy Leonia

  ja nie moge używać suchych szamponów:(

  1 sierpnia 2017 at 08:01 Odpowiedz
 • Kinga K.

  Piękne włoski <3 Też używam tego suchego szamponu i produktów z Loreal :)

  1 sierpnia 2017 at 11:16 Odpowiedz
 • Anna piekeperfumy

  Masz piękne włosy:) Moje niestety są cienkie, wprawdzie gęste i jest ich dużo, ale mogłyby być grubsze;) Ja lubię szczotkę TT, a suchy szampon faktycznie nadaje objętość. Mój ulubiony to Batiste, ja sięgam jednak po niego w sytuacjach kryzysowych;)

  1 sierpnia 2017 at 15:08 Odpowiedz
 • nancy chan

  Good sharing. I used to have long hair but now I cut my hair very short. Have a beautiful day!

  1 sierpnia 2017 at 16:15 Odpowiedz
 • Szmaragd

  Masz przepiękne włosy 😉

  1 sierpnia 2017 at 18:15 Odpowiedz
 • Tijana

  beautiful post dear :)

  http://itsmetijana.blogspot.rs/

  1 sierpnia 2017 at 22:52 Odpowiedz
 • lukaszmakeup.pl

  Tego rodzaju szczotki uwielbiam :)

  2 sierpnia 2017 at 08:20 Odpowiedz
 • Agnieszka

  Slyszalam duzo dobrego o tej szczotce, chyba musze sie na nia w koncu skusic! :)

  2 sierpnia 2017 at 08:36 Odpowiedz
 • 30plus blog

  Bardzo lubię Batiste, ich szampony ratują mnie na długich wyjazdach rowerowych itp :)

  2 sierpnia 2017 at 11:04 Odpowiedz
 • Diane Fashion

  Widziałam już wcześniej tę szczotkę, ale czytałam, że jest gorsza od Tangle Teezer. Póki co pozostaję przy TT. :) A Twoje włosy – piękne!

  2 sierpnia 2017 at 18:54 Odpowiedz
   • Diane Fashion

    Ja mam bordową Thick&Curly, a jej ząbki są 4mm dłuższe od pozostałych szczotek TT, więc spisuje się świetnie! :)

    5 sierpnia 2017 at 22:49 Odpowiedz
 • World Fashion Style Eve

  Piękne włosy!
  🌵🌵🌵

  2 sierpnia 2017 at 20:49 Odpowiedz
 • Jagoda Kwiatkowska

  Ta szczotka wygląda naprawdę zachęcająco ! a Twoje włosy wyglądają na bardzo zdrowe! 😉

  2 sierpnia 2017 at 22:36 Odpowiedz
 • Justyna

  Zawsze zachwycam się Twoimi pięknymi włosami :)!!!

  3 sierpnia 2017 at 05:55 Odpowiedz
 • Swisstwins

  You look amazing<3
  kiss
  http://www.swisstwins.ch/

  3 sierpnia 2017 at 14:25 Odpowiedz
 • stylstynka

  Osobiście jakiś czas temu zdecydowałam się na całkowitą rezygnację z cieniowania włosów – chodzę już tak od ponad roku :)
  Każda wizyta u fryzjera to jedynie skracanie końcówek na prosto. Nie powiem, jednakże – przez ostatnie tygodnie czuję się przeciążona moimi włosami, jakoś ich za dużo. Niebawem będę u fryzjera i nie wiem czy nie skuszę się, aby wrócić do delikatnego cieniowania 😉

  3 sierpnia 2017 at 15:03 Odpowiedz
  • stylstynka

   A miałam jeszcze dopisać. Ty masz włosy, jak anioł – zazdroszczę ♥

   3 sierpnia 2017 at 15:03 Odpowiedz
 • ROKSI

  Mam tą klasyczna szczotkę TT i w kompakcie :)

  Odpowiedziałam na Twój komentarz u mnie na blogu – zapraszam <3

  5 sierpnia 2017 at 14:47 Odpowiedz
 • ilijacfashion

  Great post, I like it :)

  new post
  http://mensfashionobsession.com/

  5 sierpnia 2017 at 16:16 Odpowiedz
 • carolina g.ticala

  A very interesting post !!! Thank you for your comment on my blog!!! 👌👌👌💚💚💚

  6 sierpnia 2017 at 00:22 Odpowiedz
 • aknezz

  Lubię szczotki TT, moja jest bez rączki ale w niedalekiej przyszłości może również kupię tą wersję, którą masz u siebie :)

  7 sierpnia 2017 at 14:42 Odpowiedz
 • amely rose

  thanks for the lovely tips,
  I always adored your hair, yours is so pretty Long and healthy,
  so thank you for sharing your tips.

  take a look at my BLOG and also INSTAGRAM

  8 sierpnia 2017 at 23:31 Odpowiedz

Leave a Comment