to top

RETIX – C – totalnie nowa skóra. Lekarstwo na blizny, zmarszczki, rozszerzone pory!

Hello girls:) . For sure you already know (especially if you follow my INSTAGRAM) that I am a big fan of face care cosmetics, especially if they exfoliate and rejuvenate the skin. I also love the beauty salon treatments that keep my skin looking good. I regularly use mandel peel (very gentle effect) at home , and 1-2 times a year I do a series of intensive treatments (e.g. TCA) in a beauty salon. Last year, I heard about Retix-C and I planned to try it, but eventually something came up and I had to cancel the visit. Then, there was  spring-summer period, when you should avoid such treatments.

I ‘ve recently come across an article on the internet that this treatment can be done at home … and when I started reading about how this procedure looks like, I decided I will do it on my own at home  *.

*I am not a beautician or cosmetologist and I gained my knowledge on my own. Many things I test on myself, but each skin type is different, so if you have no experience or knowledge in this area, better use  treatments in a beauty salon. There are a number of contraindications to apply this (and other) treatments and you should be aware of them.

Cześć dziewczyny!:) Na pewno już wiecie (zwłaszcza jeśli obserwujecie mój INSTAGRAM), że jestem wielbicielką kosmetyków do pielęgnacji twarzy, zwłaszcza jeśli złuszczają i odmładzają naskórek. Uwielbiam także zabiegi w salonie kosmetycznym, które pozwalają utrzymać skórę w dobrej kondycji. Regularnie złuszczam się w domu przy pomocy kwasu migdałowego (bardzo delikatny efekt), oraz 1-2 razy w roku wykonuję jakąś serię zabiegów intensywniejszych (np. TCA) w gabinecie. W zeszłym roku usłyszałam o zabiegu Retix-C i planowałam go wykonać, ale ostatecznie coś mi wyskoczyło i musiałam odwołać wizytę. Potem już nastał okres wiosenno-letni, w którym powinno unikać się takich zabiegów.

Niedawno natknęłam się na wpis o tym, że ten zabieg można wykonać samemu w domu….i kiedy zaczęłam czytać o tym jak wygląda zabieg stwierdziłam, że na pewno wykonam go sama w domu.*

*Nie jestem kosmetyczką ani kosmetologiem i moja wiedza pochodzi jedynie z poszerzania wiedzy na własną rękę. Wiele rzeczy testuję na sobie, ale każda skóra jest inna, dlatego jeśli nie masz ani doświadczenia ani wiedzy w tym zakresie, lepiej skorzystaj z zabiegów w salonie kosmetycznym. Istnieje szereg przeciwskazań do wykonywania tego (jak i innych) zabiegów i powinnaś mieć tego świadomość.

retix c

The cost of one Retix C treatment in a beauty salon is around 200 – 220 PLN.  Product for home  use procedure costs around 65-70 PLN. You should do this in series that should be repeated every 4 weeks, so you can easily count how much you will save.

Koszt zabiegu w salonie wynosi ok 200zł – 220zł , preparat do wykonania zabiegu w domu ok.65-70zł. Powinniśmy taki zabieg wykonać w serii, co 4 tygodnie, łatwo więc policzyć, ile zaoszczędzimy.

retix c

What is Retix C?
This treatment is mainly described as intensive anti -aging therapy. But not only – it works great for reduction of imperfections, and also according to the manufacturer it’s great for reduction of stretch marks on your skin (I didn’t try this, so I will focus only on  face acting).
Briefly: skin exfoliation and reconstruction of collagen fibers, smooth skin, pigment spots are lighten up  and imperfections are reduced, skin tension is thicken and improved , hydration is increased. As a result, skin becomes rejuvenated, illuminated, unified, firm , tense and wrinkles are less noticeable.

Co to jest Retix C?

To zabieg głównie opisywany jako intensywna terapia anti –aging. Ale nie tylko – świetnie radzi sobie z redukcją niedoskonałości, a także wg producenta z redukcją rozstępów na ciele (nie próbowałam tego, więc skupię się tylko na działaniu na twarzy).

W skrócie: złuszczenie naskórka i odbudowa włókien kolagenu, wygładzenie skóry, rozjaśnienie plam pigmentacyjnych i redukcja niedoskonałości, zagęszczenie i poprawa napięcia skóry, zwiększenie nawilżenia. W efekcie skóra staje się odmłodzona, rozświetlona, jednolita,  jędrna i napięta a zmarszczki mniej widoczne.

retix c 22-horz 19

I will focus on my impressions .
I have been using  vitamin A (in a form of  retinoids, retinol) for few years – initially to remove some persistent scars and later, encouraged by beautiful appearance of the skin – as anti-wrinkle prevention.

How does the procedure look like?
1. Clean your face skin properly.
2. Apply and thoroughly massage ampoule with vitamin C into the skin
3. Apply retinol mask.
4. After 6 – 8 h wash the mask off  with water.
Voila!

As you can see – you don’t need  any specialized equipment, no  difficult actions are required, or even using a neutralizer that will stop the action of the acid … … so I decided to do it by myself at home – I can apply and massage the ampoule into my skin and apply cream mask;)
I have read many opinions about extreme lizard-like look, flaking skin on the internet ,and that you look terrible for a few days  , so I was delaying the Retix C treatment. But one Saturday I said now or never! And this is how  I created my journal concerning my  impressions after applying Retix C.

Jak wygląda zabieg?

 1. Dokładne oczyszczenie skóry twarzy.

2.Nałożenie ampułki z witaminą C i dokładne jej wmasowanie w skórę twarzy, szyi i dekoltu.

3.Nałożenie maski z retinolem.

4.Po upływie 6 – 8 h zmycie maski wodą.

Voila!

Jak widzicie – nie jest konieczne używanie żadnego specjalistycznego sprzętu, wykonywanie trudnych ruchów czy nawet zastosowanie neutralizatora, który zakończy działanie kwasów…..Dlatego też zdecydowałam się wykonać ten zabieg sama w domowym zaciszu – jako, że potrafię nałożyć i wmasować ampułkę, a tym bardziej nałożyć kremową maskę;) Przeczytałam wiele opinii w internecie  o ekstremalnej wylince, o tym, że przez kilka dni wygląda się niewyjściowo, więc odkładałam wykonanie tego zabiegu. Ale pewnej soboty nie wytrzymałam i powiedziałam: raz kozie śmierć! I tak powstał pamiętnik moich wrażeń po zabiegu Retix C:)

21a retix c

During Retix C treatment
Ampoule with vitamine C has a watery, slightly sticky consistency and for me this ampoule is too big. I planned to use this treatment only on my face, but after application I still had half of an ampoule, so I applied it also to the neckline. I recommend you to make an appointment with a friend, sister or mother and then both of you can use it 😉 In my opinion, better would be smaller ampoule. During the application, I don’t have burning sensation and my skin doesn’t become red.
After applying a mask with retinol I also don’t have burning sensation and my skin doesn’t become red… Of course skin is shining really strongly, it is slightly yellow and  it is oily because of the mask. I washed it off after 8 hours.

1 day after Retix C
I was expecting irritation and tighten skin, but my skin looks very well. I don’t see any changes. I started doubting whether it works,  but on the other hand I was glad that I didn’t spend twice as much in a beauty salon.

2 days after Retix C
In the morning, while applying  the cream, I noticed skin flaking around my nose and on the chin. Of course,  makeup highlights dry skin, but there is no tragedy. I can go and show myself at work. Flaking skin isn’t visible from distance. In the afternoon, after cleansing, skin is slightly reddened and a bit warm. I look like I would fall asleep in the sun. After applying the cream I had a burning sensation, so I applied  thick layer of Emolium cream and I felt better.

W trakcie zabiegu

Ampułka z wit.C ma wodnistą, lekko lepką konsystencję i dla mnie jest jej za dużo. Planowałam wykonać ten zabieg tylko na twarz, ale pozostało mi jeszcze pół ampułki więc wmasowałam ją także w dekolt. Polecam Wam umówić się na taki zabieg z koleżanką, siostrą czy mamą i wówczas obie możecie skorzystać;) Osobiście wolałabym, aby ampułka była mniejsza . Podczas aplikacji skóra ani nie piecze, ani nie robi się czerwona.

Po nałożeniu maski z retinolem także nie występuje uczucie szczypania, pieczenia…Oczywiście skóra mocno się świeci, jest lekko zażółcona i jest tłusta od maski. Zmyłam całość po ok.8 h.

1 dzień po zabiegu Retix C

Oczekiwałam podrażnienia, napiętej skóry, a moja twarz wygląda bardzo dobrze. Nie widać żadnych zmian. Zaczynam wątpić w działanie, pluć sobie w brodę, ale z drugiej strony cieszyć się, że nie wydałam dwa razy tyle w salonie kosmetycznym.

2 dzień po zabiegu Retix C

Rano podczas nakładania kremu zauważyłam delikatne łuszczenie przy nosie oraz na brodzie. Oczywiście podkład uwydatnił te suche skórki, ale nie ma tragedii. Spokojnie mogę pokazać się tak w pracy. Łuszczenie zauważalne jest dopiero z bardzo bliska. Po południu po zmyciu makijażu skóra jest lekko zaczerwieniona i lekko ciepła. Wyglądam jak bym zasnęła na słońcu i opaliła się. Po nałożeniu kremu troszkę piecze, więc dokładam grubą warstwę kremu Emolium i odczuwam ulgę.

14 12s3 days after Retix C
Light skin redness still persists, skin needs a lot of soothing creams and peeling off in large portions. I decided not to use the foundation and powder. I only used Bioderma tinted cream with high SPF and my skin looks really ok. My colleague noticed my flaking skin, “Oh, you used acid ” – she said;). Skin is peeling off in very large portions , but it doesn’t exclude me from any activity.

4 days after Retix
My skin is still flaking but I don’t have any redness anymore. Skin absorbs creams like  sponge absorbs water.
5 and 6 days after Retix
Skin is still flaking, but I can do makeup.

 

3 dzień po Retixie C

Lekkie zaczerwienienie nadal się utrzymuje, skóra woła o duże dawki kojących kremów i łuszczy się coraz większa płaszczyzna skóry.  Rezygnuję z podkładu i pudru, używam tylko barwionego kremu z wysokim filtrem przeciwsłonecznym  Bioderma i skóra prezentuje się naprawdę  ok.  Koleżanka z pracy zauważa odchodzącą skórę, „aha, byłaś na kwasach” – komentuje;). Złuszczają się naprawdę duże płaty skóry, jednak nie wyklucza to mnie z żadnej aktywności.

4 dzień po Retixie

Skóra nadal się łuszczy, ale nie mam już zaczerwienień. Skóra pije kremy jak gąbka wodę.

5 i 6 dzień po Retixie

Skóra nadal się łuszczy, ale mogę spokojnie wykonać makijaż.

zdjęcie 2-1-horzddEffects:
It is very difficult to show changes in photos, but “in real time” such effects are visible with the naked eye:
– Smoothed skin – especially  lower part of the face – I’m delighted with this effect because I have never thought that I can “pull” that part of my face. In addition, nasolabial folds are reduced
– narrowing of pores on the nose, cheeks and chin
– unification of skin color
– erasing shallow discoloration on the forehead and along the hairline

I have already had a series of 3 such treatments and I am very satisfied with the effects, mainly I like that my skin is smoothed, unified and really firmed. Flaking is quite strong, but it’s easy to camouflage it. If I compare it to flaking after applying TCA acid it’s really small. I will definitely do this treatment again in autumn season, because it really rejuvenates my skin and it is not onerous procedure.

 

Efekty:

Bardzo trudno uchwycić takie zmiany na zdjęciach, ale „na żywo” są widoczne gołym okiem:

– ujędrniona skóra – zwłaszcza dolna część twarzy – jestem zachwycona tym efektem, bo nie sądziłam, że jestem w stanie kiedykolwiek „podciągnąć” tamtą partię twarzy . Dodatkowo zmniejszyły się bruzdy nosowo -wargowe

– zwężenie porów na nosie, policzkach czy brodzie

– ujednolicenie kolorytu skóry

– usunięcie płytkich przebarwień na czole, przy linii włosów

Wykonałam już serię 3 takich zabiegów i jestem bardzo zadowolona z efektów, głównie z wygładzenia i ujednolicenia cery oraz z dużego ujędrnienia.  Łuszczenie jest dość mocne, ale łatwe do zakamuflowania. W porównaniu z łuszczeniem po kwasie TCA to pikuś. Na pewno jesienią ponownie wykonam ten zabieg, bo wspaniale odmładza skórę i nie jest to uciążliwy zabieg 🙂

retix c

EvelineBison

 • Alice

  Bardzo fajna opcja i do tego ekonomiczna. Przyznam szczerze ,że uwielbiam chodzić do kosmetyczki ale rzadko mam na to czas. Taka terapia jest w sam raz dla mnie 🙂

  3 kwietnia 2017 at 13:34 Odpowiedz
  • Monika Żurawska

   Kurcz,e gdybym tylko miała czas, to chętnie zrobiłabym sobie taki zabieg, a tak będę musiała chyba skorzystać z wizyty u kosmetyczki. Tylko najgorsze jest to, że na to tez nie mam czasu:D (powinnam to zdanie wyrzucić ze swojego słownika:D) Super, że u Ciebie widać efekty i że udało Ci się zaoszczędzić troszkę pieniążków:)

   4 kwietnia 2017 at 14:44 Odpowiedz
 • Aneczkablog

  Też mogłabym wykonać taki zabieg zastanawiam się jak u mnie przebiegał by cały proces 🙂 trochę się obawiam bo u mnie w pracy panuje temperatura ok8 stopni a np na zewnątrz jest +19 i nie wiem czy takie skoki temperatury są dobre podczas takiego zabiegu

  3 kwietnia 2017 at 14:34 Odpowiedz
 • Anna piekeperfumy

  Kochana, podziwiam, że sama dałaś radę:) Ja się jednak trochę obawiam takich zabiegów, pewnie wybrałbym ten w gabinecie. Ale jak piszesz o takich efektach to naprawdę super, aż się chce zrobić to samo;) Ale te 8 godzin to bardzo dłuuugo….

  3 kwietnia 2017 at 16:11 Odpowiedz
 • Paulina Bąk

  Ciekawe czy na moje blizny by mi pomogło 🙂 Bardzo ciekawy produkt 🙂

  3 kwietnia 2017 at 16:40 Odpowiedz
 • Ewa Macherowska

  Rewelacja! 🙂

  3 kwietnia 2017 at 17:24 Odpowiedz
 • La Boca

  to idelany zabieg dla mojej cery, póki co nie mogę używac żadnego produktu z retinolem 🙂 a Ty masz bardzo ładną cerę ;O

  3 kwietnia 2017 at 19:58 Odpowiedz
 • Face to Curls

  Looks really great and looks like it works.

  Ann-Marie | http://facetocurls.com

  4 kwietnia 2017 at 04:30 Odpowiedz
 • lubiekwasnezelki

  Ale wylinka ! 😀

  4 kwietnia 2017 at 08:28 Odpowiedz
 • Annka

  Duża różnica w cenie w salonie i za sam produkt, ale wiadomo, płaci się także za czas i ogólnie za tę otoczkę 😉 Ale jeśli preparat tylko się nakłada, to faktycznie trochę bez sensu płacić tak dużo, skoro zmywa się to samemu w domu 😉

  4 kwietnia 2017 at 10:14 Odpowiedz
 • ilijacfashion

  Great post, I very like it, you are fantastic 🙂

  new post
  https://www.instagram.com/ilijac/
  http://mensfashionobsession.blogspot.rs/

  4 kwietnia 2017 at 11:56 Odpowiedz
 • MADAME LIPSTICK

  Ciekawy zabieg. Ja mam nieco rozszerzone pory na policzkach. Może to by mi pomogło 😉

  4 kwietnia 2017 at 11:57 Odpowiedz
 • kosmetykofanki

  Taki zabieg by mi się bardzo przydał, racja w porównaniu z zabiegami w salonie możemy sporo zaoszczędzić 🙂

  4 kwietnia 2017 at 14:52 Odpowiedz
 • Irreplaceable fashion

  8 godzin to bardzo długo, ale widzę że efekty są tego warte:)

  4 kwietnia 2017 at 14:52 Odpowiedz
 • Pokularna

  Nie no kusisz!
  Ja nie wiem, tyle pieniędzy 😀 Ale efekty są świetne 🙂

  4 kwietnia 2017 at 20:04 Odpowiedz
 • Iwona Gold

  Z chęcią poddałabym się takim zabiegom, ponieważ bardzo mi zależy
  na wygładzeniu i ujednoliceniu kolorytu cery. I choć nie jest z nią aż tak źle, to jednak zawsze mogłoby być lepiej;).
  Może w końcu się zdecyduję po wakacjach, ale na początek oddam swoją twarz w profesjonalne ręce, a potem
  ewentualnie będę próbować w warunkach domowych:).

  6 kwietnia 2017 at 16:52 Odpowiedz
 • Patrycja

  Hej! Mam pytanie odnoście oczyszczenia twarzy przed zabiegiem. Na internecie w instrukcji widziałam ze się oczyszcza i następnie odtłuszcza. Czy ty tez tak robisz? Na czym polega to odtłuszczanie?

  29 sierpnia 2017 at 22:11 Odpowiedz
   • Patrycja

    Hej a czy możesz zdradzić gdzie zamawiasz retixC? jakiś sklep czy Allegro?

    2 września 2017 at 14:26 Odpowiedz
 • Natalia z Clinica Cosmetologica

  Retix C to jeden z ulubionych zabiegów wybieranych przez klientów 🙂 Juz po 1 zabiegu widac znaczną różnicę w wyglądzie skóry. Sprawdza się on szczególnie przy cerach “ziemistych”, zanieczyszczonych, które utraciły swoją jędrnosc i borykają się z przebarwieniami. Zaleca sie wykonanie serii zabiegowej (około 4 razy) w okresie jesiennym, by uniknąc ekspozycji na słońce.

  8 czerwca 2018 at 14:32 Odpowiedz
  • Ewelina

   Jaki krem bezpośrednio po zmyciu maski

   18 października 2018 at 17:04 Odpowiedz
 • Ewelina

  Jaki krem bezpośrednio po zmyciu maski

  18 października 2018 at 17:03 Odpowiedz
 • Alicja

  jaki rodzaj emolium Pani stosowała?

  18 listopada 2019 at 17:47 Odpowiedz
 • Marta

  Hi.
  Czy myłaś twarz czymś specjalnym?
  I gdzie kupiłaś ten produkt? Nie bałaś się ze to jakaś ściema a nie odpowiedni produkt ?

  26 listopada 2019 at 21:50 Odpowiedz
 • Natalia

  Hej, Ja też myślałam o tym zabiegu. Mam dwa pytania: czym oczyszczalas cerę zwykłym żelem? Przez większość czasu zluszczalam się dość mocno, ale od 2 lat nie miałam czasu ani motywacji. I nie wiem czy teraz 4% Nie będzie za mocne dla mojej cery. Chyba zrobię najpierw test na małym kawałku skóry.

  26 listopada 2019 at 21:58 Odpowiedz
 • Anna

  Czy luszczenie się po tym zabiegu jest na takim samym poziomie co po tca 35%, czy nie aż tak straszne?

  16 stycznia 2020 at 21:58 Odpowiedz
 • Irmina

  Hej Eveline, chciałam zapytać jak przygotowałaś skórę do zabiegu? czym ją odtłuściłaś? i czy skórę wokół oczu należy omijać przy nakładaniu witaminy C a później maski? Pozdrawiam 🙂

  10 lutego 2020 at 21:41 Odpowiedz
   • Irmina

    Bardzo dziękuję Ci za czas i odpowiedź 🙂 Zabieg kiedyś wykonałam w gabinecie i myślałam, ze nie będzie opcji na kupno zestawu jesli nie jest sie pro..ale teraz napewno się skuszę 🙂 Efekty są super. Miłego złuszczania, pozdrawiam:) Fajnie, ze tu trafilam 🙂

    13 lutego 2020 at 22:54 Odpowiedz
 • AGNIESZKA

  Czy trzeba użyć jakiegoś produktu po oczyszczaniu?Np odtluszczacz?

  4 lutego 2021 at 11:11 Odpowiedz

Leave a Comment