to top

Everything You Need To Know About Makeup Brushes

Despite the fact that almost each woman does make-up every day, not all of them know makeup tricks, hacks, novelties. Besides, we cannot fool ourselves- the world of makeup has a lot of secrets, and it takes time to learn them. In addition,  popular makeup trends and makeup techniques change like in a kaleidoscope. Until recently, makeup brush was a novelty but today it is displaced by … silicone bra insert;) How to figure it out? And do we really need so many brushes and other tools? Today, I’m going to show you some brushes , without which I can’t imagine my makeup. I will discuss what results you can get using different tools and which brushes are worth buying, and without which you can live. I hope that after reading my mini guide everything will be easier and all your doubts will immediately vanish.

Mimo, że prawie każda z nas wykonuje co dzień makijaż, niestety nie każda z nas z lekkością porusza się w makijażowych trikach, sztuczkach, nowinkach. Zresztą, nie ma się co oszukiwać – świat wizażu posiada wiele tajemnic, których zgłębienie zajmuje sporo czasu. Do tego – trendy i popularne techniki w makijażu zmieniają się jak w kalejdoskopie. Jeszcze niedawno szczoteczki do nakładania makijażu były nowinką, a dziś zostają wyparte przez …silikonową miseczkę podtrzymującą biust;) Jak się w tym wszystkim połapać? I czy naprawdę potrzebujemy aż tylu pędzli i innych narzędzi? Pokażę Wam dziś kilka pędzli, bez których ja nie wyobrażam sobie zrobienia makijażu. Omówię też kilka różnic w efekcie jaki można uzyskać dzięki różnym narzędziom, a także w które pędzle warto zainwestować, a bez których można się obyć. Mam nadzieję, że po przeczytaniu mojego mini  poradnika, wszystko się rozjaśni, a wątpliwości, jakie pędzle do makijażu wybrać, natychmiast się rozwieją.

16a 19 9

szczoteczka do twarzy/makeup brush CLICK

zestaw pędzli/ makeup brushes sety CLICK

Which tool is the best to apply foundation?

 Beauty blender, brushes, or your fingers? Or  it’s good to try recently popular technique of applying the foundation with silicone bra insert? Each technique is good and it depends on you, which method you will choose.

 Liquid foundation has a completely different consistency than creamy under- eye concealer or compact foundation, so to each of them you need different type of brush. Specialized makeup brushes work well with different consistency, structure and functions of cosmetics.

Foundation brush looks like a small kabuki brush but it has long handle. It may be flat or angled. If you are just starting out with makeup it is good to choose more universal makeup brush  which is round and flat. Foundation brushes can also look like concealer brushes but they are larger . Then they are flat and rounded at the top. So  you can apply product in a straight line. You don’t use them in circular motions. Flat brush can be also used to camouflage imperfections under eyes.

Fingers – if you don’t like cleaning  your brushes and you appreciate the speed of doing makeup, then this method will be best for you. The warmth of your hands allows the makeup to melt into the skin. Many dense camouflage concealers it’s good to apply with fingers because you need to warm them up .

Foundation Brush (round, flat cut) – If you use liquid foundations, then such  brush is irreplaceable. Especially when it comes to coverage foundations. With such brush foundation blends perfectly with the skin and adheres to it. Brush well covers hairline and jawline . If a brush is thick and has short bristles then you can use it to apply loose mineral foundations. If you use stamp method you will get very good coverage with this brush . In turn,  smaller size of such brush will be great to apply primer onto places which are difficult to reach, like nose and eyes, nose wings.

Flat foundation brush – large, flat and square: it is perfect when you want to apply smooth and creamy foundations. Due to its flat shape, it is good to apply foundation around your mouth with it. It is  good to use with creamy bronzers or contouring cosmetics. It can also be used to apply face masks like algae or clay masks. This brush distributes well smooth and creamy concealers and foundations in difficult places, like around the nose and eyes. This type of brush is also good to use with concealer ( I suggest  smaller size)

Czym nakładać podkład?

Z pomocą beautyblendera, pędzli, szczotek, czy może palcami? A może skusić się na ostatnio popularną technikę nakładania podkładu za pomocą silikonowej miseczki do biustonosza? Każda technika jest dobra i tylko od naszych preferencji zależy co sprawdzi się u nas.

Ponieważ podkład w płynie ma zupełnie inną konsystencję niż kremowy korektor  pod oczy albo podkład w kompakcie, do każdego z tych kosmetykówzalecany jest inny rodzaj pędzla. Specjalistyczne pędzle świetnie adaptują się do różnych konsystencji, struktur i funkcji kosmetyków.

Pędzel do podkładu wygląda jak mały pędzel kabuki do nakładania pudru tylko z długą a nie krótką rączką. Może być płaski lub ścięty. Jeśli nie potrafisz się jeszcze malować dobrym rozwiązaniem jest wybranie tego bardziej uniwersalnego czyli okrągłego i płaskiego. Pędzle do podkładu mogą też wyglądać jak duża wersja pędzla do korektora. Wtedy są płaskie i zaokrąglone na końcu. Różnica jest taka, że malujesz nimi po linii prostej a nie zataczając okręgi po twarzy. Płaski pędzel do podkładu może być także użyty do kamuflowania niedoskonałości pod oczami.

Palce – jeśli nie lubisz czyścić pędzli, cenisz sobie szybkość wykonania makijażu, to zdecydowanie ta metoda sprawdzi się u Ciebie najlepiej. Podkład w połączeniu z ciepłem dłoni idealnie stopi się z cerą. Wiele gęstych korektorów – kamuflaży nadkłada się właśnie palcami ponieważ ich formuła wymaga rozgrzania, dlatego dużo precyzyjniej i sprawniej nałożymy go właśnie palcami.

Pędzel do podkładu (okrągły, płasko ścięty)- Jeśli stosujesz podkłady w płynie, taki pędzel będzie niezastąpiony. Zwłaszcza do podkładów kryjących. Dzięki takiemu pędzlowi podkład idealnie stapia się ze skórą i do niej przylega. Pędzel dobrze pokryje linię włosów i brody. Jeśli pędzel ma gęste i krótkie włosie świetnie nada się do sypkich podkładów mineralnych.Takim pędzlem można także uzyskać mocne krycie jeśli zastosujemy technikę stemplowania. Z kolei mniejszy rozmiar skośnie ścięty świetnie poradzi sobie z aplikacją podkładu w miejscach do których trudno dotrzeć, jak nasada nosa i oczu, skrzydełka nosa .

Płaski pędzel do podkładu – Duży, płaski i kwadratowy: dobrze rozprowadzi płynne i kremowe podkłady. Ze względu na płaski kształt, dobrze jest nim nanosić podkład wokół ust. Dobrze poradzi sobie z nanoszeniem kremowych bronzerów lub preparatów do konturowania twarzy. Można go także wykorzystać do aplikowania masek na twarz np. algowych lub z glinkiJ. Dobrze rozprowadza płynne i kremowe korektory i podkłady w trudnych miejscach, jak okolice nosa i oczu.Taki rodzaj pędzla świetnie sprawdzi się także dla korektora (sugeruję mniejszy rozmiar)

 

5 13 Brush powder – big and round with soft bristles + fan brush – to apply loose powder or pressed powder. Soft and large brush gives  final finish. Foundation brushes are made with slightly stiffer bristles than a powder brushes, but generally any large brush will be good. Fan brush – if you want to emphasize  with powder, bronzer or highlighter  your cheekbones, this will be perfect. It‘s also good for touch ups. It removes cosmetic makeup particles especially eyeshadow particles which have fallen during the application! Bronzer brush – angled shape fits right into the hollows of the cheekbones. Blush brush – round and soft brush deposits blush pigments perfectly. I prefer smaller brushes, which deposit blush pigments precisely just where I want. Don’t use  powder brush or contouring brush to apply blush. Pędzel do pudru – duży i okrągły o miękkim włosiu + wachlarzyk(miotełka) – do nanoszenia sypkiego pudru lub pudru w kamieniu. Miękki i duży pędzel, nadaje cerze ostateczne wykończenie. Pędzel do pudru ma nieco luźniejsze włosie niż te do podkładu, ale właściwie nada się każdy pędzel dużych rozmiarów. Wachlarzyk –  jeśli chcesz podkreślić pudrem, bronzerem lub rozświetlaczem kości policzkowe, ten będzie idealny. Nada się również do nanoszenia poprawek. Usuwa bowiem osypujące się drobinki kosmetyków, szczególnie resztki cienia spod oczu. Zmiecie każdy pyłek! Pędzel do bronzera – powinien być skośnie ścięty ponieważ idealnie dopasuje się do zagłębień w kościach policzkowych. Pędzel do różu- Okrągły i miękki pędzel idealnie rozprowadza pigmenty na policzkach. Ja wolę mniejsze pędzle, które precyzyjnie naniosą pigment tylko tam, gdzie chcemy.Nie używaj pędzla do pudru lub konturowania, by nałożyć róż.

kuferek kosmetyczny/ makeup cosmetics bag CLICK

11 14

Eye makeup
What is the best brush for eye makeup? Probably one won’t be enough , because first you have to apply an eyeshadow, very often a few eyeshadows, and blur borders between  them. I usually  use: fine liner brush, small flat brush which I use for the outer corner, large flat brush to apply bright shadow on the whole eyelid and  big fluffy brush to blur borders and emphasize eyelid crease.

Flat, rounded  brush to apply eyeshadows
Soft brush is best for picking up lots of pigment and distributing it over your entire eyelid. Its size and shape are great for very precise eyeshadow application. It’s also great for applying cream eyeshadows. I personally have 2 such brushes, in slightly different sizes – big, synthetic to apply light eyeshadow over the whole eyelid, small to emphasize the outer corners with dark shadow and medium brush with short bristles to apply eyeshadow to the center of my eyelids, loose pigments or to smudge lower lid.

Blending shadow brush
It is used for blurring the borders between eyeshadows. Blending shadow brush should be extremely soft, because skin on the eyelids is extremely delicate and vulnerable to irritation so while rubbing your skin on the eyelids can become irritated.

Conical or flat eyeliner brush
 It’s cone- shaped brush which has a slightly pointed tip that allows you for precise line. I personally don’t use such brush. I prefer small, well-contoured, oblique, flat brush  – CLICK – it’s one of my must-have – with its help I make the perfect shapes of my eyebrows, I make cat eyes on the upper eyelids, and I outline my lips when I wear dark lipstick .

Makijaż oczu

Najlepszy pędzel do oczu? Prawdopodobnie nie wystarczy ci jeden, ponieważ najpierw musisz nałożyć cień, a najczęściej kilka cieni, a później je rozetrzeć, aby  zatrzeć granice. Ja używam zwykle: precyzyjnego pędzla do kresek, małego płaskiego pędzla do zewnętrznego kącika, dużego płaskiego pędzla do aplikowania jasnych cieni na całą powiekę oraz dużego puchatego pędzla do rozcierania granic i podkreślania załamania powieki.

Zaokrąglony, płaski pędzel do cieni

Miękki pędzelek idealnie aplikuje pigmenty na powiekach. Jego wielkość i kształt zapewniają precyzję makijażu. Dobrze sprawdzi się również z kremowymi cieniami.Osobiście posiadam 2 takie pędzle, różniące się nieco wielkością – dość duży, syntetyczny do nakładania jasnego cienia na całą powiekę, mały do zaznaczania zewnętrznego kącika ciemnym cieniem oraz średni o krótszym włosiu do aplikowania cienia na środek powieki, sypkich pigmentów lub rozcierania dolnej powieki.

Pędzelek do rozcierania cieni              

Służy do cieniowania i rozcierania granic między kolorami. Pędzel do blendowania powinien być wyjątkowo miękki, ponieważ skóra powiek jest niezwykle delikatna i skłonna do podrażnień a o to nie trudno podczas wielokrotnego pocierania.

Pędzelek do kresek – stożkowy lub płaski skośnie ścięty

Ten pędzelek w kształcie stożka o lekko spiczastym zakończeniu zapewnia precyzyjne malowanie kresek. Osobiście nie używam takiego pędzla i zastępuję go małym, dobrze wyprofilowanym, płaskim skośnie ściętym pędzelkiem – KLIK – jest to jeden z moich must have – z jego pomocą maluję idealne linie brwi, wyciągam kreski na górnej powiece, a także obrysowuję usta kiedy używam ciemnych pomadek.

7a 18a

Eyelash and eyebrow brush

It separates lashes and prevents clumps. Eyebrow brush is also an accessory, which should appear in your make-up bag. Thanks to it your eyebrow makeup will look natural (remove excess of cosmetics).

Lip brush

It not only provides better precision, but also helps to bind your lipstick or lip gloss  closer to your lips skin thus by increasing its durability. It’s good for tracing lip contours.

Szczoteczki do rzęs i brwi

Rozdziela rzęsy i zapobiega efektowi “owadzich odnóży”. Szczoteczka do brwi to również akcesorium, którego nie powinno zabraknąć w kosmetyczce. Dzięki niej makijaż brwi będzie wyglądał naturalnie (wyczesuje nadmiar cieni).

Pędzelek do ust

​Nie tylko zapewnia precyzję, ale także trwałość pomadki lub błyszczyku, ponieważ wtłacza pigmenty we wszystkie zagłębienia skóry ust. Dobry do obrysowywania konturów.

17a

Remember ! It doesn’t matter whether you have  every possible type of brush which appeared on the market, or just few of them  , you need to take care of them- it’s a necessary step after every use. Which makeup brushes are essential in your opinion? Or maybe some of you think that they are  completely unnecessary and you never use them? 😉 Be sure to let me know in your comments.

Pamiętaj, nieważne czy w swoim zestawie masz każdy możliwy rodzaj pędzla, jaki pojawił się na rynku czy tylko wybrane z nich, musisz o nie odpowiednio dbać – to niezbędna czynność po każdym użyciu. Jakie pędzle są Waszym zdaniem niezbędne? A może niektóre uważacie za zupełnie niepotrzebne i nigdy po nie sięgacie? 😉 Koniecznie dajcie mi znać w komentarzach.

2a

EvelineBison

 • Lubiekwasnezelki

  Ja tylko palcami i 1 pędzlem do cieni 😀

  22 marca 2017 at 08:57 Odpowiedz
 • Aneczkablog

  Podkład wolę nakładać palcami lub gąbką BB natomiast szczotkę lubię do konturowania 🙂

  22 marca 2017 at 10:41 Odpowiedz
 • stylstynka

  Te pędzle prezentują się super 😀

  22 marca 2017 at 11:51 Odpowiedz
 • Alice

  Bardzo ciekawy i obszerny post. U mnie najważniejszymi pędzlami są: do nakładania różu i blendowania cieni. Podkład nakładam palcami.

  22 marca 2017 at 11:56 Odpowiedz
 • czerwonafilizanka

  Ja mam podkład w sztyfcie a potem palcami:)

  22 marca 2017 at 13:05 Odpowiedz
 • czerwonafilizanka

  nie wiem nie dodał się mój komentarz bo nie widzę ani że do zatwierdzenia…. w kazdym razie mam podkład w sztyfcie a potem palcami rozcieram

  22 marca 2017 at 13:07 Odpowiedz
 • name

  Nie wiem czy odpowie pani na to pytanie, ale spróbuję 😉 Powiększa pani usta?

  22 marca 2017 at 14:13 Odpowiedz
   • oba77

    A to ja poproszę o przepis…co robić żeby się zwiekszyly…..bo akurat w Pani przypadku to efekt jest mocno widoczny. Wystarczy porównać zdjęcia sprzed paru lat:-)

    4 kwietnia 2017 at 16:10 Odpowiedz
 • kosmetykofanki

  Świetnie się prezentują ta szczotka mnie ciekawi;p

  22 marca 2017 at 14:16 Odpowiedz
 • Iwona Gold

  Bardzo dobry post:).
  U mnie w aplikowaniu podkładu nie sprawdził się duży pędzel języczkowy, ale znalazłam na niego sposób i zrobiłam
  tak jak napisałaś, czyli używam go do nakładania glinek i masek algowych.
  Mały pędzelek języczkowy za to jest moim zdaniem rewelacyjny do wyrównywania/czyszczenia dolnej linii brwi korektorem, po tym
  jak podkreślę je pomadą bądź cieniem.
  Jeśli chodzi o oczy, to mam 4 sprawdzone pędzle, natomiast do rozcierania tuż nad załamaniem powieki, to jeszcze ideału nie znalazłam, choć ciekawi mnie 05 z Mbrush.
  Aha i jeszcze jedno, ostatnio doceniłam w końcu pędzelek do ust, sprawdza się przede wszystkim przy nakładaniu czerwonej szminki:).

  22 marca 2017 at 16:28 Odpowiedz
 • Anna piekeperfumy

  Podkład nakładam palcami, czasem pędzlem. BB jakoś mnie nie kręci, bo wciąż go nie mam;). Inną gąbeczkę mam, ale sięgam po nią tak rzadko, że nie pamiętam, kiedy ostatnio. Muszę kupić jakieś nowe pędzle, coś by mi się przydało;).

  22 marca 2017 at 21:08 Odpowiedz
 • Anka

  Wszystko wyjaśnione 🙂 Ja mam sporo pędzli, ale używam głównie tego do brązera, różu i do cieni 🙂
  Podkład wolę nakładać palcami:)

  23 marca 2017 at 08:33 Odpowiedz
 • lukaszmakeup.pl

  PRezentują się przepięknie 🙂

  23 marca 2017 at 09:06 Odpowiedz
 • Kathy Leonia

  bardzo ładnie pędzle wyglądają:) pełna profeska;)

  23 marca 2017 at 09:49 Odpowiedz
 • isidora

  it was helpful 🙂
  wow babe u are so pretty :)))
  hope u can like my video <3
  https://www.youtube.com/watch?v=tnyyS4PxjLE

  23 marca 2017 at 12:14 Odpowiedz
 • Arleta Watral

  Mam swoje ulubione pędzelki i sprawdzają się u mnie na codzień 🙂 Uwielbiam Beautyblender jeśli chodzi o nakładanie podkładu 🙂

  23 marca 2017 at 16:06 Odpowiedz
 • jointyicroissanty

  Podkładu nie używam, puder nakładam gąbeczką, cienie palcami, a pędzle przydają mi się nakładana różu:)

  23 marca 2017 at 17:27 Odpowiedz
 • aknezz

  Do nakładania makijażu najczęściej używam pędzli, obecnie z Maestro i Hakuro 🙂

  23 marca 2017 at 22:32 Odpowiedz

Leave a Comment