to top

LIFE BEGINS AT THE END OF YOUR COMFORT ZONE. HOW TO GET OUT OF COMFORT ZONE

Today I’ve read an interesting article written by prof. Gwiazdowski where he said, “protecting your hit yours.” Article concerns the economy, but I think you can implement it to other issues. Do you remember the post where I confessed you that I avoid many situations because I’m afraid to fail? Such strenuous efforts to protect yourself or others (e.g. children / partner) is not good for you and it stops developing yourself. Sometimes you have to get out of your comfort zone. If you feel too comfortable in a relationship then passion expires and boredom appears. When your work gives you a sense of comfort then you start to feel bored. When you are getting too comfortable with life (I don’t mean comfortable bed or financial comfort), you start living half-heartedly and you stop using your potential. Living in such comfort zone is like living in cotton ball- comfortable and warm, but you are separated from the world. The truth is that comfort zone is a dangerous place for us. The biggest disadvantage is the fact that you can’t create anything in it. It’s like cultivating a lush garden in a closed matchbox …

Przeczytałam dziś ciekawy artykuł prof. Gwiazdowskiego, z którego pochodzi cytat „chronienie swoich uderza w swoich”. Artykuł co prawda dotyczył gospodarki , ale myślę, że można go przenieść także na inne płaszczyzny.  Pamiętacie TEN wpis, w którym przyznałam się, że unikałam wielu zdarzeń, aby nie ponieść klęski? Takie usilne chronienie siebie, czy innych (np. dzieci/partnera) nie służy nam i blokuje rozwój. Czasami trzeba wyjść ze swojej strefy komfortu. Jeśli w związku jest nam zbyt wygodnie, to pasja wygasa i pojawia się nuda. Gdy praca daje głównie poczucie komfortu, zaczynasz czuć znudzenie. Kiedy życie staje się zbyt komfortowe (nie mam na myśli wygodnego łóżka czy komfortu finansowego), zaczynasz żyć na pół gwizdka i nie wykorzystujesz swojego potencjału. Życie w takiej strefie komfortu jest jak utknięcie pod kloszem– wygodnym i ciepłym, ale bez łączności ze światem.  Prawdę powiedziawszy taka strefa komfortu jest niebezpiecznym miejscem dla nas. Największą niedogodnością jest fakt, że nie możemy w niej nic stworzyć. To tak jak byśmy chcieli uprawiać bujny ogród w zamkniętym pudełku po zapałkach…

20a8a

What is the comfort zone? My favorite description of the comfort zone is that comfort zone is like an island – everything that is on the island is your comfort zone. Anything beyond the island – water – some parts of the water are deep but in some places water is shallow – it is unknown terrifying territory. Of course, each of us defines comfort in a different way – some of us are afraid of changing jobs, some are afraid of moving or travelling abroad, and some people feel uncomfortable when they have to change their everyday route to work.

It’s not so difficult to step out of this zone, but you need to take small steps  every day. How to start stepping out of your comfort zone ?

Co to jest strefa komfortu? Ja najbardziej lubię opis strefy komfortu jako wyspy  – to co znajduje się na wyspie – to nasza strefa komfortu. Wszystko poza nią – woda – miejscami głęboka, miejscami płytka – to nieznane terytorium budzące lęk.  Oczywiście, dla każdego ten komfort jest inaczej zdefiniowany – część z nas lęka się zmiany pracy, niektórzy boją się przeprowadzki czy wyjazdy za granicę, a jeszcze niektórzy czują się niekomfortowo, kiedy muszą zmienić trasę, którą co dzień dojeżdżają do pracy.

Wcale nie jest tak trudno wyjść poza tę strefę, ale wymaga to od nas małych kroków, każdego dnia. Jak zacząć żyć poza swoją strefą komfortu?

37a-horz 28a-horz 3a

 1. Do something every day that scares you

Comfort zone is “comfortable” because you know exactly what you can expect. It’s like an exam, you know what the exam is going to be like because you got questions earlier  – you’re  sure to pass it. Or when you open the present that you chose by yourself. But tell me, is it fun? You can do something that scares you a little every day , and thanks to that feel that you step out of your comfort zone. If you want something you have never had then you have to do something that you have never done before.

 1. Break the routine

I know it is a cliché but for me break the routine is a challenge. I am one of those people who feel bad when they cannot order their favorite and proven dish from the menu. But I have to admit that when I  break through then small changes bring freshness to my life. At some point I felt that I always get up at about the same times every day, I have ritual breakfast, ritual face care, I always start work at the same time, I get back home, I do the same things every day, and then I realize that every week, every month, year is the same . And this is not what I want. I want to have some nice memories in my life, and I can do it by doing something I don’t normally do. It adds more fun, passion, love to my life. I don’t want to live “from one weekend to another.” Idowu Koyenikan said: “A good portion of the things you want in life is outside your comfort zone”. He is right ! So ask yourself if you are really happy in your comfort zone and you have everything there or you just feel comfortable and this is the reason why you don’t want to change anything? 🙂

 1. Zrób co dzień coś co Cię przeraża

Strefa komfortu jest „komfortowa”, bo dokładnie wiesz czego możesz się spodziewać. To tak jak egzamin, na który wcześniej otrzymałeś pytania – wchodzisz na pewniaka. Albo wtedy, kiedy otwierasz prezent, który sama sobie wybrałaś. Ale szczerze, czy to jest frajda? Każdego dnia można zrobić coś co Cię trochę przeraża i dzięki temu poczuć, że wychodzi się poza swoją strefę komfortu. Jeśli chcesz zdobyć coś czego wcześniej nigdy nie miałeś, to musisz zrobić coś czego nigdy wcześniej nie robiłeś.

 1. Przełam rutynę

Pomimo, że to banał, to dla mnie przełamanie rutyny stanowi niezłe wyzwanie. Jestem jedną z tych osób, które źle się czują kiedy nie mogą zamówić ulubionego i sprawdzonego dania z karty menu. Ale muszę przyznać, że kiedy już się przemogę, to wprowadzenie takich drobnych  zmian powoduje poczucie świeżości w moim życiu. W pewnym momencie poczułam, że zawsze wstaję o określonej godzinie, mam rytuał śniadaniowy, rytuał pielęgnacyjny, zawsze tak samo rozpoczynam pracę, wracam do domu, robię każdego dnia to samo, aż okazuje się, że mija tydzień za tygodniem, każdy taki sam, potem miesiąc, rok i wszystko zlewa się w jedną identyczną plamę. A nie tego chcę. Chcę dodać trochę fajnych wspomnień do mojego życia, a mogę to zrobić poprzez zrobienie czegoś czego zwykle nie robię. To wypełnia moje życie ekscytacją, pasją, miłością. Nie chcę egzystować „byle do weekendu”. Idowu Koyenikan powiedział: „Duża część rzeczy jaką chcesz w życiu jest poza twoja strefą komfortu”. Ma rację ! Zadaj więc sobie pytanie czy naprawdę jesteś szczęśliwy w swojej strefie komfortu i masz tam wszystko czy po prostu jest Ci wygodnie i to jest powód dla którego nie chcesz nic zmieniać? 🙂

6a2a

 1. Don’t wait for the perfect moment

This is another vicious circle – we are waiting for the moment when we will be ready to step out of comfort zone . But it’s not about that! As Marie Forleo says “start before you’re ready.” If you want to wait until you’re ready for something, you may find that you will wait for it for the rest of your life.

 1. Don’t be afraid to make mistakes

One of the most important things about life outside the comfort zone is allowing yourself to make mistakes and bad decisions. Why it is good to fail I wrote you HERE. There is nothing worse than wondering “what if ?”. And what if you make a mistake? You lose something? Or it won’t work? You will start all over again. Just like that.

3.Nie czekaj na idealny moment

To kolejne błędne koło – czekamy na wyjście ze strefy komfortu do czasu aż będziemy gotowi. To nie o to chodzi! Jak mówi Marie Forleo „ zacznij zanim będziesz gotowy”. Jeśli chcesz czekać aż będziesz na coś gotów, może się okazać, że będziesz czekać na to do końca życia.

4.Nie bój się popełnić błędy

Jedną z ważniejszych rzeczy związanych z życiem poza strefą komfortu jest pozwolenie sobie na popełnienie błędów i złych decyzji. O tym dlaczego warto pozwolić sobie na porażki pisałam TU. Nie ma nic gorszego niż zastanawiać się „co by było gdyby?”. A jeśli pomylisz się? Coś stracisz? Nie uda się?  Zaczniesz od nowa. Po prostu.


32a-horz 13ab 45a

 1. Travel

The best option – traveling alone! (even that traveling with someone is more fun 🙂 ) There is nothing more enriching than traveling. Especially when you have to organize everything on your own being surrounded with new places, people, foreign language, culture, time or climate change. For me “such trip” was trip to Milan for half year and several business trips. These aren’t only small changes in your daily schedule – because everything is new and unknown during your time there. Traveling is the best way to get lost and get found and to open your mind again.

 1. Podróżuj

A najlepiej – podróżuj samemu! (choć w towarzystwie jest znacznie przyjemniejJ) Nie ma większej szkoły życia niż podróże. Zwłaszcza kiedy musimy zorganizować wszystko na własną rękę będąc otoczeni nowymi miejscami, osobami, obcym językiem, kulturą, czasem zmianą czasu czy klimatu. Dla mnie „taką wyprawą” był wyjazd na pół roku do Mediolanu czy kilka służbowych wyjazdów. To nie tylko drobne zmiany w codziennym grafiku – podczas takich dni, wszystko jest nowe i nieznane. Podróże to gubienie się, odnajdowanie i otwieranie swojego umysłu na nowo.
41a-horz

płaszcz/coat TopSecret

spodnie/pants CLICK

botki/boots Deezee.pl

torebka/bag CLICK

szal/scarf similar HERE and HERE

czapka/beanie Karibu Fur

I wonder whether you live in your warm and cozy comfort zone, or maybe you take the risk and you step out of comfort zone? Let me know in your comments 🙂

Ciekawa jestem czy żyjecie w swoich ciepłych i przytulnych strefach komfortu czy może ryzykujecie i wychodzicie poza nie J Dajcie mi znać w komentarzach 🙂

7a black deezee

EvelineBison

 • ilijacfashion

  Fantastic post, I very like your shoes 🙂

  new post
  https://www.instagram.com/ilijac/
  http://mensfashionobsession.blogspot.rs/

  9 lutego 2017 at 22:29 Odpowiedz
 • ADSTRANGER

  idealna w każdym calu ;*

  9 lutego 2017 at 22:44 Odpowiedz
 • Ariadna Majewska

  Buty mnie urzekły!

  10 lutego 2017 at 00:23 Odpowiedz
 • Aneczkablog

  Pięknie choć w tych bucikach nogi by mi zamarzły 😛 ale ogólnie całość bardzo ładna. Ja oczekuję wiosny 😉

  10 lutego 2017 at 09:39 Odpowiedz
 • Gingerhead

  Pięknie i elegancko wyglądasz 🙂
  Zawsze zastanawiam się czy te buty są wygodne :D?
  http://gingerheadlife.blogspot.com

  10 lutego 2017 at 12:48 Odpowiedz
 • Ewa Macherowska

  Jaki piękny makijaż! 😉

  10 lutego 2017 at 16:28 Odpowiedz
 • Agnesssja

  Cudowne połączenie! Fantastycznie wyglądasz <3

  agnesssja.blogspot.com

  10 lutego 2017 at 17:05 Odpowiedz
 • AntonK

  W czerni także Ci do twarzy 🙂

  10 lutego 2017 at 19:02 Odpowiedz
 • Chatchi

  Pretty girl 🙂 Amazing shoes 🙂

  10 lutego 2017 at 19:25 Odpowiedz
 • malwina m

  Świetny ,ciekawy wpis i piękna stylizacja!

  10 lutego 2017 at 22:42 Odpowiedz
 • Carina

  I have to admit, I am quite afraid of failure, but am trying to let that fear go. Gorgeous look hun!

  xo
  http://www.carinavardie.com

  10 lutego 2017 at 23:30 Odpowiedz
 • Alice

  Bardzo fajny post 🙂 Ja należę do innej kategorii ludzi tzn. dzikich ,których rutyna szybko nudzi. Przyznam jednak ,że robienie rzeczy poza strefą komfortu bywa nieraz bardzo stresujące. Podróże są świetnym nauczycielem, uwielbiam je ale najbardziej stresuję się czekając na lotnisku :-/ Pięknie wyglądasz w tej stylizacji, torebka chyba była bardzo popularna bo już jej nie widzę w sklepie ;-)Miłego weekendu!

  11 lutego 2017 at 08:11 Odpowiedz
 • Kathy Leonia

  usta magiczne:D ale ja w takich butach w śnieg bym się zabiła hahaha

  11 lutego 2017 at 08:46 Odpowiedz
 • magda-domowy klimacik

  Pięknie wyglądasz 🙂
  Usta są boskie :*

  11 lutego 2017 at 09:20 Odpowiedz
 • Anna piekeperfumy

  Piękna metafora strefy komfortu:) Rzeczywiście trafna, bo można ją odnieść to takiej naszej wyspy, gdzie wszystko jest znajome i bezpieczne.
  Ja mam podobnie, też lubię rutynę, ale tak jak napisałaś – wtedy każdy dzień jest podobny do poprzedniego. Dlatego też staram się otwierać na nowości. Dla mnie wychodzenie ze strefy komfortu to np. próba noszenia perfum, które nie są z mojej kategorii. Początki wydają się trudne, ale takie doświadczenie czegoś zupełnie odmiennego od tego co już znamy i lubimy, wzbogaca nas, pozwala odkryć nowe horyzonty i perspektywy, czyni życie ciekawszym. Podróże oczywiście też, ja bardzo je lubię, ale nigdy samotne;) Sama mogę i lubię zbierać muszelki na plaży:).

  11 lutego 2017 at 11:11 Odpowiedz
 • Lilly Marlenne

  Dla mnie to całe gadanie o strefie komfortu było zawsze bujdą, bo ja potrafię funkcjonować jedynie w sytuacji bezpieczeństwa, więc w jakiejś strefie komfortu psychicznego, za to jeśli nie czuję się gdzieś dobrze, to paraliżuje mnie stres i to zabija mój rozwój, nie taplanie się w komforcie.
  Dlatego albo to jednak nie jest prawda obiektywna albo jestem dowodem na to, że coachingowe gadki jednak nie na każdy grunt trafiają 😉

  Mniejsza o nie – pozachwycajmy się lepiej Twoimi butami!
  Są świetne!

  Ty pisałaś, że to jedne z Twoich ulubionych modeli.
  Ja w takich bym się zabiła, ale na Tobie robią wrażenie!

  11 lutego 2017 at 11:14 Odpowiedz
 • Pokularna

  Wychodzenie ze strefy komfortu jest bardzo trudne, ale uczy nas bardzo wiele 😉

  11 lutego 2017 at 11:58 Odpowiedz
 • lukaszmakeup.pl

  pięknie! Jak zawsze idealnie kochana 🙂

  11 lutego 2017 at 11:58 Odpowiedz
 • Katrina

  Taaak, czekanie na idealny moment to najgorsze, co można zrobić 😀 Czekasz 3 lata, by zagadać do chłopaka, w którym się zakochasz, a potem jest koniec szkoły i okazje się kończą. Ile takich sytuacji było? Ja w pewnym sensie też takie sytuacje miałam, ale akurat wiem, co z tych ludzi wyrosło i cóż… nie dogadalibyśmy się tak czy siak.
  Muszę sobie sprawić czapkę z pomponem ;P

  11 lutego 2017 at 12:02 Odpowiedz
 • Rena

  In love with your very elegant winter look! Fantastic bag!
  xx from Bavaria/Germany, Rena
  http://www.dressedwithsoul.com

  11 lutego 2017 at 15:53 Odpowiedz
 • Nippi

  Ślicznie wyglądasz w tej czapeczce, super ! Mam bardzo podobne buciki 😉

  11 lutego 2017 at 17:48 Odpowiedz
 • Zoya

  ślicznie wyglądasz <3

  11 lutego 2017 at 23:12 Odpowiedz
 • AnetaO

  Pięknie wyglądasz! Buty są śliczne 🙂

  12 lutego 2017 at 09:08 Odpowiedz
 • Natassia Crystal

  As I read somewhere else.. you have to get comfortable being uncomfortable to grow and get further in life! I think I agree.. even though I don’t always put it in practice! 🙂

  Love your outfit and those stiletto heels! 🙂

  YouTube | Blog: Geekette in High Heels | Instagram

  14 lutego 2017 at 20:53 Odpowiedz
 • Mietek

  Przepiękne zdjęcia! Idealne w każdym calu. Trzymaj się tego fotografa.

  7 lipca 2017 at 14:59 Odpowiedz

Leave a Comment