to top

7 easy ways how to make more time for yourself

boho grey outfit

Many of my friends often ask me : “how do you find time for all your tasks?”. The answer is simple: I have great organizational skills;). Besides, the truth is that I simply don’t do “everything”. I do what is important to me , and I skip the tasks which I don’t need ,to be happy. If you have a lot of tasks to do, or you want  to do a lot then you need to learn how to plan and prioritize the work. My day can’t be spontaneous because I wouldn’t be able to accommodate paid employment, my own business and frequent publishing on my blog. Believe me blogging, posting, cooperating with companies, photo processing really takes a lot of time. Exercises, self-development, household chores and most important thing- my family and loved ones. I’m not even mentioning other “activities” like simply doing nothing. Planning becomes a habit with time  and the whole planning process comes naturally and  unconsciously. It isn’t a very difficult task, but it requires some kind of “discipline” and looking “forth”, because before going to the hairdresser or for a cup of coffee with my friend, I always check if it doesn’t interfere with my other duties. Such race can make you quickly feel really tired and burnout, so you have to remember that you have to  find time for yourself no matter how busy things get. I will show you some of my ways how to achieve it.

Wielu moich znajomych często zadaje mi pytanie: „jak Ty znajdujesz czas na to wszystko?”. Odpowiedź jest prosta : mam świetne zdolności organizacyjne;) Poza tym prawda jest taka, że ja po prostu wcale nie robię „wszystkiego”. Robię to, co sama uznaję za istotne dla siebie, a pomijam te czynności, które nie są mi niezbędne do szczęścia. Mając wiele na głowie, lub chcąc robić wiele musimy nauczyć się planować i ustalać priorytety. Gdybym pozwoliła sobie na spontaniczne decydowanie o tym jak będzie wyglądał mój dzień lub gdybym czekała na to jak mi się ułoży dzień, nie mogłabym godzić pracy na etacie, własnej firmy i częstego publikowania na blogu.  Wierzcie mi, prowadzenie bloga, pisanie postów, współpraca z firmami, obróbka zdjęć zajmuje mi sporo czasu. Ćwiczenia, samorozwój, do tego obowiązki domowe, i co najważniejsze – rodzina i bliscy.  No i czasami chciałoby się po prostu nic nie robić i poleniuchować.  Planowanie w pewnym momencie zaczyna wchodzić w krew i cały proces planowania odbywa się naturalnie, bezwiednie. Nie jest to bardzo trudne zadanie, jednak wymaga swego rodzaju „dyscypliny” i patrzenia „w przód”, bo zanim np. umówię się na wizytę u fryzjera czy na kawę ze znajomym, sprawdzam czy taka czynność nie koliduje z moimi innymi obowiązkami. Taka gonitwa może nas naprawdę szybko zmęczyć i wypalić, dlatego należy pamiętać, aby w tym całym ostrym zamieszaniu potrafić znaleźć czas tylko dla siebie. Pokaże Wam kilka moich sposobów jak to osiągnąć.

boho grey 41aas-horz 13b-horz

spodnie/pants KLIK
torebka/bag Fabiola
buty/lace shoes Stili.pl
biżuteria srebrna/ silver jewellery Perlove
bransoletki/ bracelets Arcy-dziełka
okulary/ sunnies RayBan
zielone soczewki kontaktowe/ green contact lenses DomSoczewki.pl

1.Make a list and organize your tasks. Make  a list of things that you need to do on that day and mark how much time you need to implement them. When you will do  this you will be able to check whether, for example you spend too much time on less productive tasks. When you write down your “to do” list then it’s  good  to  sort it. Rank them from most important to least important. It’s worth marking tasks which you have to do and these which you can miss sometimes. It’s good not to leave everything to the last minute. When you leave such important task to the last minute, you may have to stay longer at work because you didn’t have enough time to do it earlier. If you had  made your most important tasks first , you would have left your work on time;). Is there anything you do during the day that you don’t have to ?  Many of us don’t have any daily goal, or have too many of them . It’s time to ask yourself: what tasks can I cut from my list ?

Do you think that such planning is a waste of time? Remind yourself when at school or college you had timetable or schedule – thanks to that all your classes could take place. Can you imagine that you do it without schedule? It doesn’t matter whether you use a mobile planner, computer planner  or a book planner. It’s important to make a plan.

French writer Antoine de Saint-Exupery said:  “A goal without a plan is just a wish.”  He is right!.  You can start with planning your daily goals and thanks to that you will see that it will be easier for you to plan and achieve your life goals J.  Just remember – never give no matter what ! :)

2.Make use of every moment and combine pleasures. Multitasking is not very  effective (I wrote you about it HERE), but there are situations where it’s  worth using free time, e.g. Are you standing in a traffic jam? Call your mom or friend. Are you going by train? Read or listen to music. If you enjoy relaxing bath and  for example  you are a bookworm or you love TV series  – then there’s nothing to prevent you from combining those two activities. You save a lot of timeJ

3.Get up 30 minutes earlier. For me it’s really hard to get up earlier , but I guarantee you it’s worth it! If you feel that you did something for yourself thanks to eating breakfast in peace or doing perfect makeup, it’s a success :)

4.Beware of “time thieves”. Everything what you’re planning to do in a few minutes and suddenly you “disappear” for a few hours: the Internet, Facebook, Instagram, television, and some people … who appear in your life only when they need something from you. If you’re a TV maniac it doesn’t mean you have to give up everything, just for example plan in advance what you are interested in and add it to your schedule.

5.Limit checking your e-mails to a few times a day, for example three times . Very few e-mails or text messages is so urgent that you need to reply immediately.

6.Learn to say “NO”. Or try to be more assertive. How many times have you been in a situation where it was difficult to decline somebody and instead of doing your tasks you were doing tasks for someone else.? Sometimes you can just say that you can do it later when you finish your tasks. You have a right to do this :)

7.Keep order – you don’t even realize how much time you can save when you don’t have to look for socks or mascara in the morning or you don’t have to look for a specific documents or office supplies during your work.

37ads 63abb-horz 60ab-horz 

1.Zrób listę i uporządkuj swoje zajęcia. Najlepiej zrobić sobie listę czynności, które musimy wykonać danego dnia oraz zaznaczyć ile czasu zajmuje Ci ich wykonanie.  Kiedy wypiszesz ile czasu zajmuje Ci poszczególne zajęcie zobaczysz, czy np. nie poświęcasz za dużo czasu na mało produktywne zajęcia. Kiedy spiszesz co musisz zrobić, należy to uporządkować. Od tych najważniejszych do tych najmniej ważnych. Warto zaznaczyć, które musisz wykonać, a które możesz sobie czasami podarować. Dobrą praktyką jest nie zostawianie wszystkiego „na już”, na ostatnią chwilę. Kiedy np. ważne czynności zostawiasz na ostatnią chwilę, być może będziesz musiał zająć się nimi po godzinach pracy, bo nie wyrobiłeś się. Gdybyś najpierw wykonał te najważniejsze czynności, to nie musiałbyś zostawać po godzinach;). Czy robisz coś w ciągu dnia, czego nie musisz robić? Wiele z nas albo nie ma celu do osiągnięcia danego dnia, albo ma ich zbyt dużo. Warto wówczas zadać sobie pytanie  z czego można zrezygnować?

Myślisz, że takie planowanie to strata czasu? Przypomnij sobie jak w szkole czy na studiach dostawałeś plan lekcji czy zajęć – dzięki temu wszystkie zajęcia mogły się odbyć. Wyobrażasz sobie czy zrealizowałbyś to wszystko bez planu? Nie ważne czy stosujesz planner w komórce, komputerze czy książkowy. Ważne, żebyś zrobił plan.

Francuski pisarz  Antoine de Saint-Exupery powiedział:  „Cel bez planu to tylko marzenie”. Ma rację!  Możesz zacząć od planowania celów do osiągnięcia danego dnia i dzięki temu zobaczysz że będzie Ci łatwiej zaplanować i osiągnąć Twoje życiowe cele. Tylko pamiętaj – nie poddawaj się choćby nie wiem co! :)

 2.Wykorzystuj każdą wolną chwilę i łącz przyjemności. Multizadaniowość nie jest najbardziej efektywna (pisałam o tym TU), ale są sytuacje, w których  warto wykorzystać wolny czas np. stoisz w korku? Zadzwoń do mamy lub przyjaciółki. Jedziesz pociągiem? Poczytaj, posłuchaj muzyki. Jeśli lubisz długi relaks w wannie, i np. jesteś molem książkowym lub serialowym maniakiem – nic nie stoi na przeszkodzie, aby połączyć te dwie czynności. Oszczędzasz wówczas sporo czasu .

3.Wstań 30 minut wcześniej. Jeśli podobnie jak ja jesteście nocnymi markami, może być to ciężkie, ale gwarantuję Wam, że warto! Jeśli zjedzenie w spokoju śniadania czy wykonanie starannego makijażu pozwoli Ci poczuć, że zrobiłaś coś dla siebie, to jest to sukces J

4.Wystrzegaj się „złodziei czasu”. To wszystko to, co planujesz robić przez kilka minut, a nagle „przepadasz” na kilka godzin: Internet, Facebook, Instagram, telewizja, a także niektóre osoby… które pojawiają się w Twoim życiu tylko wtedy, gdy czegoś od Ciebie potrzebują. Jeśli jesteś telewizyjnym maniakiem nie musisz ze wszystkiego rezygnować, wystarczy, że np. zaplanujesz wcześniej to, co Cię interesuje i uwzględnisz ten program w swoim planie dnia.

5.Ogranicz sprawdzanie maili do kilku, np. 3 razy dziennie.  Naprawdę niewiele maili czy smsów jest tak pilnych, abyś musiała na nie odpisywać natychmiast.

6.Naucz się mówić „NIE”. Lub być bardziej asertywnym. Ile razy byłeś w sytuacji, kiedy trudno było Ci odmówić i rzucałeś swoje zajęcia, żeby zająć się czymś o co ktoś Cię poprosił. Czasami można po prostu powiedzieć, że zajmiemy się jakąś sprawą dopiero gdy skończymy nasze obowiązki. Masz do tego prawo J

7.Zachowuj porządek – nawet nie zdajesz sobie sprawy ile czasu można zaoszczędzić  kiedy nie musisz szukać rano skarpetek, tuszu do rzęs czy w trakcie pracy konkretnych dokumentów czy przyborów biurowych.

 55ab 72sd-horz 25ab-horz

For many people, planning and effective time management can be a form of black magic, but if you remember about few rules and you are perseverant then you can get at least one extra hour per day. One extra hour for yourself ! Or 7 hours per week – that’s something!  What would you do for yourself during that time ?:)

Dla wielu osób planowanie i efektywne zarządzanie czasem może być czarną magią, jednak kiedy pamięta się o kilku zasadach i przy odrobinie wytrwałości można uzyskać minimum jedną godzinę dziennie. I to dla siebie! Czyli 7 godzin  tygodniowo :) Wiesz już, co mogłbyś w tym czasie zrobić dla siebie? :)

So what are your plans for today? :) Let me know in your comments.

To jakie są Wasze plany na dzisiaj? Dajcie mi znać w komentarzach.

81b 11

EvelineBison

 • Daria Arcimowicz

  I think the most important thing is to avoid people who don’t respect your time.

  2 czerwca 2016 at 12:04 Odpowiedz
 • Szmaragd

  Bardzo wartościowe rady :-) tez od niedawna dopiero nauczyłam się racjonalnie planować swój czas :-) zdarzają mi sie wpadki ale pracuje nad tym ! Pięknie wyglądasz i masz przesliczne włosy 😉 pozdrawiam !

  2 czerwca 2016 at 13:04 Odpowiedz
 • Lilly Marlenne

  Ja (choć ciągle chora) mam dziś masę rzeczy na głowie, także lojalnie przyznaję – czasu na wczytanie się w post zbytnio nie miałam i nie mam (u mnie tak dobrze z samoorganizacją, niestety, nie jest ;P), za to tunikę pochwalę: zacna!

  2 czerwca 2016 at 13:08 Odpowiedz
   • Lilly Marlenne

    Nie no, to była choroba bostońska, także nic dziwnego, że tyle trwała ;P

    Przepisowo, że tak się wyrażę ;P

    Ale już żem zdrowa, będę żyła 😀

    Ja bardzo rzadko choruję ;P

    21 czerwca 2016 at 11:13 Odpowiedz
 • Ev

  Piękna jak zawsze ;*
  ______________________
  PERSONAL STYLE BLOG
  http://evdaily.blogspot.com

  2 czerwca 2016 at 13:18 Odpowiedz
 • Dagmara Sen

  Och, czytałam Twój post i przypomniało mi się, że miałyśmy się umówić na wspólne prasowanie + oglądanie PLL 😀

  2 czerwca 2016 at 15:24 Odpowiedz
 • Mariana Malho

  Lovely outift!
  xx

  2 czerwca 2016 at 16:31 Odpowiedz
 • iluminacje konwersacje

  pięknie się prezentujesz, Bardzo w moim stylu ??

  2 czerwca 2016 at 21:05 Odpowiedz
 • justbasicgirl

  Ja jestem osobą bardzo uporządkowaną, więc każdy kolejny dzień mam z góry opisany, co pozwala mi przy końcu tygodnia na chwile relaksu i odpoczynku. Na dziś już nie mam żadnego planu, oddaję się więc tylko przyjemnościom:) Piękny outfit!

  2 czerwca 2016 at 21:51 Odpowiedz
 • Anka

  Pieknie! Niby takie bardzo proste rzeczy a efekt cudowny !

  3 czerwca 2016 at 10:23 Odpowiedz
 • Aly

  Amazing grey look! Especially that grey laced shoes.

  <3 | X | alyinwanderland.com | Latest: Moodboard

  3 czerwca 2016 at 18:42 Odpowiedz
 • aknezz

  Z organizacją czasu również nigdy nie miałam zbyt dużego problemu :)
  Piękny zestaw, bluzka niesamowita :)

  3 czerwca 2016 at 19:28 Odpowiedz
 • eyesflossy

  bardzo fajny post , przydadzą mi się Twoje rady bo planowanie jest dla mnie czarną magią ;D Piękne zdjęcia 😉

  5 czerwca 2016 at 16:32 Odpowiedz
 • Tijana

  great post dear :) happy Sunday :)

  http://itsmetijana.blogspot.rs/

  5 czerwca 2016 at 19:20 Odpowiedz
 • Beata W.

  Wspaniała tunika! Ładna kolorystyka :)

  5 czerwca 2016 at 21:20 Odpowiedz
 • Kathy Leonia

  włosy olśniewające:D

  6 czerwca 2016 at 08:12 Odpowiedz
 • Anna piekeperfumy

  Planowanie to podstawa:) Ja również staram się wykorzystywać wolne chwile np., na wykonanie kilku telefonów i korek jest idealny na to;) Pięknie jak zawsze, śliczna bluzeczka:)

  6 czerwca 2016 at 22:54 Odpowiedz
 • Justyle

  Bardzo dobre rady, od jakiegoś czasu zaczęłam planować swoje codzienne obowiązki i przyniosło mi to wiele pozytywnych skutków. Po pierwsze wystarcza mi czasu na wszystko i każdą czynność wykonuję w całości. Wcześniej zaczynałam robić jedna rzecz i zestresowana tym, że nie zdążę przechodziłam do kolejnej. Koniec końców żadnej z tych rzeczy nie zrobiłam dokładnie i kończyłam dzień sfrustrowana. Takie planowanie daje mi spokój wewnętrzny i rzeczywiście mam więcej czasu dla siebie i dla bliskich.

  7 czerwca 2016 at 14:22 Odpowiedz
 • Stylpasja

  Prześliczną masz tą bluzeczkę!!!

  10 czerwca 2016 at 10:22 Odpowiedz
 • malwina m

  Ślicznie wyglądasz! Piękna bluzka i buty, szarości świetnie współgrają z białymi spodniami!

  15 czerwca 2016 at 23:10 Odpowiedz

Leave a Comment