to top

4 New Habits for a Better Life

Hello my Dear! In my today’s post, I invite you to join the challenge, so that you can develop some positive habits, which spread more positive vibes and love around us. Below you will find four positive habits that you should implement for the next 30 days, and hopefully after finishing the challenge as well. Why 30 days? Behavioral psychologists and experts say that the introduction of a new habit into life lasts around 20 to 70 days. Steve Pavlina put forward an interesting concept on his blog . He noted that you can try shareware programs for free usually for 30 days, because the 30-days free use of the program is enough to develop a habit, so we are more likely to buy the full version of a program.

30 days. 4 habits. Here we go! Who will join me?

Dzień dobry, Kochani!  W dzisiejszym poście zapraszam Was do przyłączenia się do wyzwania, dzięki któremu rozwiniecie kilka pozytywnych nawyków, które rozprzestrzeniają więcej pozytywnych wibracji i miłości wokół nas. Poniżej znajdziecie 4 pozytywne nawyki, które powinniście wdrażać przez następne 30 dni, a mam nadzieję, że także po zakończeniu tego wyzwania. Dlaczego 30 dni? Psychologowie i eksperci w dziedzinie behawioryzmu twierdzą, że wprowadzenie nowego nawyku w życie trwa około 20 do 70 dni. Ciekawą koncepcję wysunął na swoim blogu Steve Pavlina .  Zauważył, że programy typu shareware są zazwyczaj 30 dniowe, dlatego że 30 dni darmowego używania programu ma wyrobić w nas nawyk, po to abyśmy kupili pełną wersję.

30 dni. 4 nawyki. Zaczynamy! Kto do mnie dołączy?

20a 3a

1.Compliments. I don’t like false politeness, but on the other hand, I know that being stuck-up will get me nowhere. How many times did your friend have beautiful hairdo and  you thought: wow, she’s looking great! Of course you didn’t tell her that. What for? To do yourself a favour. Yourself? Yes, because you’ll certainly feel great when your compliment will brighten up her face. Besides, your compliment can boost someone’s confidence, you can make someone feel beautiful or needed. If you have a problem with paying compliments then start with yourself. The art of paying compliments begins by saying “yes” to yourself at first and then to others. A friend of mine showed me this movie  few years ago. It made me cry then and it makes me cry today every time I watch it. The reasons why it is worth paying compliments and how to do that, I’ll write you another time.

1.Komplementuj.  Nie lubię sztucznej uprzejmości, ale z drugiej strony wiem, że zadzieranie nosa nie zaprowadzi mnie nigdzie. Ile razy Twoja znajoma miała pięknie ułożone włosy i w duchu pomyślałaś: ale świetnie wygląda! Oczywiście nie powiedziałaś jej tego, bo po co? Po co? Żeby sprawić sobie przysługę. Sobie? Tak, bo poczujesz się na pewno wspaniale kiedy Twój komplement rozświetli jej twarz. Poza tym komplement może dodać komuś pewności siebie, może sprawić, że ktoś poczuje się piękny albo potrzebny. Jeśli masz problem z komplementowaniem innych zacznij od siebie. Sztuka mówienia komplementów zaczyna się od powiedzenia „tak” najpierw sobie, a potem innym osobom. Ten film pokazał mi kilka lat temu mój znajomy i tak jak wzruszył mnie wtedy, tak porusza do dziś.

O tym dlaczego warto mówić komplementy i jak je mówić napiszę Wam innym razem.

51a-horz mini 18a-horz mini

2.Be kind. Yes, kindness is a habit. And it should be cultivated. You should focus on it every day for a month, and you will see great changes in your life. You will start feeling better about yourself. You’ll see that people will react to you differently and treat you better. It’s karma. How can you develop the kindness habit? First, set yourself a goal to do something kind for someone every day. Think about what it might be at the beginning of a day, and then do it during the day. Secondly, every time you interact with someone, try to be nice, friendly, sympathetic. Thirdly, we have to go beyond these small acts of kindness into larger acts of compassion, e.g. become a  volunteer to help people in need . Oscar Wilde said: “The smallest act of kindness is worth more than the grandest intention.”― So don’t be shy and don’t hesitate because your act of kindness can make someone’s day 🙂

2.Bądź życzliwy. Tak, życzliwość jest nawykiem. I powinna być kultywowana. Skoncentruj się na tym codziennie przez miesiąc, a zobaczysz głębokie zmiany w swoim życiu. Zaczniesz czuć się lepiej sam ze sobą. Zobaczysz, ludzie zaczną reagować na ciebie inaczej i traktować cię lepiej. To jest karma. Jak można rozwijać zwyczaj życzliwości? Po pierwsze, ustal  cel, aby zrobić coś miłego dla kogoś  każdego dnia. Na początku dnia, zastanów się, co to może być, a następnie zrób to w ciągu dnia. Po drugie, za każdym razem gdy wchodzisz w interakcje z kimś, staraj się być miły, przyjazny, współczujący. Po trzecie, należy wyjść poza te małe kroki życzliwości  do większych aktów współczucia, np. zaangażować się w wolontariat, aby pomóc ludziom, którzy tego potrzebują. Oscar Wilde powiedział: „ Najmniejsza uprzejmość jest więcej warta niż największa chęć „ – więc nie wstydźcie się i nie wahajcie się, bo Twoja uprzejmość może sprawić że czyjś dzień stanie się lepszy 🙂

38b-horz mini

35a

płaszcz/ coat Gant,  TU

czapka/ beanie Kamea

kozaki za kolano/ overknee boots Deezee

golf/ turtleneck Mango, podobny TU i TU 

spodnie/ pants TU

rękawiczki / gloves Terranova

1a-horz mini3. Read. This challenge can be ridiculous for you, because how a few pages of a book can raise positive vibes in your life? It can ,because reading turns you into a totally different man: someone who is more creative, clever, with great imagination and more empathic. Read, because reading is a kind of gym for your mind. As gym exercises shape up the muscles, reading keeps a tight rein on our mind. Who would like to have a flabby mind? It’s less sexy than saggy butt 😉

3.Czytaj. Takie wyzwanie może Ci się wydać śmieszne, bo jak kilka stron książki może zasiać pozytywne wibracje w Twoim otoczeniu? Może, bo czytanie zmienia Cię w zupełnie innego człowieka: kogoś bardziej kreatywnego, mądrego, z dużą wyobraźnią, bardziej empatycznego. Czytaj, bo czytanie to swego rodzaju siłownia dla umysł. Tak jak ćwiczenia na siłowni kształtują mięśnie, tak czytanie utrzymuje w ryzach stan naszego umysłu. Kto chciałby mieć sflaczały umysł? To mniej seksowne niż sflaczały tyłek;)

7a4. Listen to others. I don’t mean just listening with the ear, when your thoughts are focused on news or you are watching TV. Leave electronic devices like mobile phone or laptop at least for a while during the day. Spend some time with your family and loved ones, listen to them, find out what their needs are, find out what’s going on with them, how was their day, and if they have any problems.

4.Słuchaj innych. Nie chodzi mi o słuchanie jednym uchem, kiedy Twoje myśli pogrążone są wiadomościom w przeglądanej prasie czy obrazom pojawiającym się na ekranie TV. Przynajmniej na chwilę w ciągu dnia odejdź od urządzeń elektronicznych typu komórka czy laptop. Przeznacz ten czas dla rodziny i bliskich, wysłuchaj ich, dowiedz się jakie są ich potrzeby, dowiedz co się u nich dzieje, co im się udało danego dnia dokonać, a z czym mają problem.

9a-horz mini

Little things, aren’t they ? 🙂 But they work, I assure you. This challenge is a great chance to check it ! You don’t lose anything!. Do you remember the movie, “The butterfly effect” ? I’ve heard there words that I have in mind every day: “something as small as the flutter of a butterfly’s wing can ultimately cause a typhoon halfway around the world “  The truth is that seemingly unimportant things have a huge impact, which is why small compliment or a conversation with a friend can cause huge changes in your life. So? Who is going to join me ?

Drobnostki, prawda? 🙂 Ale działają, zapewniam Cię. To wyzwanie to świetna okazja żebyś mógł to sprawdzić ! Nic nie tracisz ! Pamiętasz film „Efekt motyla”? Pojawiły się tam słowa, które mam w głowie prawie każdego dnia: „Taki drobiazg jak trzepot skrzydeł motyla, może spowodować tajfun na drugiej półkuli.” Z pozoru mało ważne rzeczy wywierają ogromny wpływ, dlatego też drobny komplement czy rozmowa ze znajomym mogą spowodować ogromne zmiany w Twoim życiuJ To co? Zaczynacie ze mną?

48a

EvelineBison

 • Sispolitan

  Wow pięknie wszystko perfekcyjnie dobrane ❤

  15 stycznia 2016 at 16:50 Odpowiedz
 • Mariana Malho

  Lovely as always!
  XX

  15 stycznia 2016 at 17:17 Odpowiedz
 • Daria

  Piękna kobieta i piękna stylizacja, wyglądasz zjawiskowo! 🙂

  15 stycznia 2016 at 20:59 Odpowiedz
 • iluminacje konwersacje

  tak, ja zaczynam z Tobą 🙂 trochę więcej życzliwości , czytania i posłuchania innych zrobi dobrze temu światu, więc jestem na tak 🙂

  15 stycznia 2016 at 21:45 Odpowiedz
 • Catarina

  This is such an amazing post! And I love your outfit!
  http://www.silkypearl.com/

  15 stycznia 2016 at 22:06 Odpowiedz
 • Anka

  Ale piękny płaszcz i czapeczka urocza 🙂
  Chętnie dołączę do tego wyzwania! Uściski 🙂

  16 stycznia 2016 at 10:40 Odpowiedz
 • Iwona Gold

  Uwielbiam Cię za ten tekst:). Im dłużej żyję, tym bardziej utwierdzam się w przekonaniu, że życzliwość i uprzejmość chyba boli, bo tak trudno niektórym zdobyć się na zwykły uśmiech. Największy problem upatruję w umiejętności słuchania innych, bo wiele ludzi ma z tym problem, co świadczy o tym, że są egoistyczni i pozbawieni empatii – z tego co zauważyłam, nie mają przyjaciół i wiodą samotne życie.

  16 stycznia 2016 at 14:01 Odpowiedz
 • Daria Arcimowicz

  Już to wszystko robię 🙂 Świetny post? bo czasem ludzie nie rozumieją, ile szczęścia można otrzymać, kiedy robisz komplementy 🙂

  16 stycznia 2016 at 18:52 Odpowiedz
 • lila

  Wg powyzszych porad: komplementuję. Tylko nie będą to puste słowa. Piękna kobieta w pięknej stylizacji, niczego bym nie zmieniła. Staram się do tych zasad trzymac, o których pisałaś.

  16 stycznia 2016 at 18:57 Odpowiedz
 • lila

  Wg powyzszych porad: komplementuję. Tylko nie będą to puste słowa. Piękna kobieta w pięknej stylizacji, niczego bym nie zmieniła. Staram się do tych zasad trzymac, o których pisałaś. Pozdrawiam!

  16 stycznia 2016 at 18:58 Odpowiedz
 • Malwina

  Cała stylizacja mi się bardzo podoba, możliwe że dlatego, że lubię szarości… Twój golf i rękawiczki najbardziej przypadły mi do gustu!
  POZDRAWIAM MALWA

  16 stycznia 2016 at 19:36 Odpowiedz
 • Joanna

  Cudowne szarości, bosko wyglądasz 🙂
  Te drobnostki jak je nazywasz, to kluczowe zachowania, które kształtują nas samych, a przede wszystkim wpływają na innych ludzi, szczególnie ważne to jest w stosunku do dzieci, to kształtuje ich przyszłość. Pozdrawiam

  16 stycznia 2016 at 21:26 Odpowiedz
 • aknezz

  Pięknie jak zawsze 🙂 Płaszcz najbardziej mi się podoba 🙂
  To prawda takie drobnostki mogą sprawić wiele radości 🙂

  16 stycznia 2016 at 22:22 Odpowiedz
 • Fashionelja

  Zestaw fantastyczny, płaszcz bardzo mi się podoba.
  Staram się trzymać Twoich nawyków i wychodzi mi to całkiem nieźle 😛

  http://fashionelja.pl

  16 stycznia 2016 at 23:18 Odpowiedz
 • Miss Moonlight

  Dla mnie to wcale nie drobnostki, a wbrew pozorom bardzo ważne aspekty, bo przecież z tego składa się nasza codzienność,,,z drobnych życzliwych gestów, bynajmniej dla mnie 🙂
  Świetny projekt, popieram jak najbardziej !! Co do Twojej stylizacji – Bosko !! Te dwa zdjęcia, gdzie schodzisz ze schodów w rozpiętym płaszczu – najpiękniejsze. Cudny płaszcz i czapka <3

  17 stycznia 2016 at 00:24 Odpowiedz
 • Rena

  This is wearing a grey coat in perfection!
  xx from Bavaria/Germany, Rena
  http://www.dressedwithsoul.com

  17 stycznia 2016 at 12:38 Odpowiedz
 • Miguel

  Me too dear friend! I’m really in love 😀

  You always have amazing tips an amazing phots!
  I really love your work on blog ;D Congrats <3

  NEW RECIPE POST | Cod with Parmesan / Bacalhau com Parmesão
  InstagramFacebook Oficial PageMiguel Gouveia / Blog Pieces Of Me 😀

  17 stycznia 2016 at 12:45 Odpowiedz
 • lukaszmakeup.blogspot.com

  w mojej pracy sztuczne komplementy to codziennosc ; /

  17 stycznia 2016 at 13:53 Odpowiedz
 • sandicious

  kochana Ty moja, wyglądasz nieziemsko – wszystko idealnie! To jedna z moich ulubionych stylizacji;-) a kozaczki mam takie same:*

  17 stycznia 2016 at 19:28 Odpowiedz
 • jointyicroissanty

  Pięknie, elegancko i z klasą! Zresztą jak zawsze u Ciebie:)
  Niby drobnostki, ale bardzo ważne, na pewno sprawiają, że nasze wnętrze staje się piękniejsze:)

  18 stycznia 2016 at 17:39 Odpowiedz
 • Ev

  Pięknie wyglądasz! 🙂

  ______________________
  PERSONAL STYLE BLOG
  http://evdaily.blogspot.com
  NOWY POST

  18 stycznia 2016 at 20:33 Odpowiedz
 • MaGic Lovv

  Kochana Ty to masz świetną urodę <3 Pasujesz mi na czrwone dywany hehe
  Super wglądasz 🙂 Buziaki :*

  18 stycznia 2016 at 23:45 Odpowiedz
 • MaGic Lovv

  Nie wiem czy poszedł mój komentarz 🙁

  18 stycznia 2016 at 23:47 Odpowiedz
 • Ptysia

  Twoja stylizacja wygląda przepięknie i bardzo kobieco 🙂

  19 stycznia 2016 at 10:05 Odpowiedz
 • Vixen Fashion

  Piękny zestaw w szarościach 🙂

  19 stycznia 2016 at 20:41 Odpowiedz
 • Nika;P

  Świetna figura *_*

  19 stycznia 2016 at 22:18 Odpowiedz
 • Street Style City

  Love the boots!

  My blog: Street Style City

  Also have a look at my photography page: Photography

  20 stycznia 2016 at 06:35 Odpowiedz
 • Magdalena stylpasja

  pięknie Ci w szarościach!! ♥

  20 stycznia 2016 at 10:45 Odpowiedz
 • DO MI

  Masz świetny styl! Klasa

  21 stycznia 2016 at 10:56 Odpowiedz

Leave a Comment